Tư vấn pháp luật lao động

Tư vấn pháp luật lao động gồm những nội dung cụ thể gì?

Lao động việc làm là lĩnh vực có vai trò và ý nghĩa quyết định đến sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện này, nguồn nhân sự chất lượng cao trở nên thiếu hụt và việc tuyển dụng của các công ty trở nên khó khăn hơn. Dịch vụ của chúng tôi không chỉ giới hạn ở việc soạn thảo hợp đồng lao động hay giải quyết tranh chấp lao động theo quy định của Bộ Luật lao động và pháp luật liên quan mà còn mở rộng ra rất nhiều vấn đề liên quan đến quản trị nhân sự trong doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

 • Tư vấn chiến lược quản trị nhân sự;
 • Tư vấn chiến lược xây dựng hệ thống văn bản nội bộ về quan hệ lao động trong doanh nghiệp phù hợp với thực tiễn của từng doanh nghiệp (Doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp thương mại, siêu thị, vận tải ….);
 • Tư vấn các quy định PL về nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với NLĐ và nghĩa vụ mà thực tiễn các doanh nghiệp thường áp dụng (thường cao hơn luật hoặc quy định khác so với PL);
 • Tư vấn các quy định của PL về trách nhiệm của doanh nghiệp trong trường hợp vi phạm nghĩa vụ đối với người lao động;
 • Tư vấn các quy định pháp luật về nghĩa vụ tối thiểu của người lao động đối với doanh nghiệp;
 • Tư vấn các quy định pháp luật về trách nhiệm của người lao động trong trường hợp vi phạm nghĩa vụ đã thỏa thuận với doanh nghiệp hoặc theo quy định pháp luật;
 • Soạn thảo hợp đồng lao động, Nội quy lao động, thỏa ước lao động, quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc, quy chế bảo mật, quy chế tuân thủ….;
 • Tham gia đàm phán và thương lượng lao động tập thể;
 • Tư vấn chiến lược và tham gia đàm phán quan hệ lao động;
 • Giải quyết tranh chấp về hợp đồng lao động;
 • Các vấn đề khác theo yêu cầu.

Tư vấn PLLĐ được triển khai như thế nào?

Dịch vụ tư vấn pháp luật lao động được triển khai theo một quy trình chặt chẽ và bài bản, bao gồm các bước khác nhau, bao gồm:

Khảo sát thực tiễn doanh nghiệp về hiện trạng thực hiện PLLĐ, điều kiện lao động việc làm, tính chất công việc và đặc điểm của người lao động;

Lên kế hoạch chi tiết về phạm vi và nội dung công việc;

Triển khai công việc;

Áp dụng thử nghiệm;

Nghiệm thu dịch vụ.

Doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ như thế nào?

Tùy theo yêu cầu và lựa chọn của của mình, doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên hoặc dịch vụ tư vấn theo gói của Công ty Luật TNHH Inteco.

Để biết thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ số Hotline để được hướng dẫn cụ thể.