Mua bán Sáp nhập doanh nghiệp (M&A)

  • Tư vấn tổng thể (xây dựng chiến lược bán/ mua doanh nghiệp, quy trình, trình tự, và các nội dung cần tiến hành, các quy định pháp luật có liên quan….) về hoạt động thâu tóm và sáp nhập doanh nghiệp.
  • Khảo sát và đánh giá tổng thể doanh nghiệp (Due Dilligent).
  • Soạn thảo các văn kiện hợp đồng và tài liệu giao dịch khác.
  • Tham gia đàm phán thâu tóm và sáp nhập.
  • Tư vấn các vấn đề sau thâu tóm và sáp nhập.
Mua may bán rủi?

Về mặt pháp lý, thì mua bán doanh nghiệp được thể hiện thông qua mua bán cổ phần hoặc tài sản. Tuy nhiên, đằng sau những bản Hợp đồng chuyển nhượng vốn/ Tài sản là doanh nghiệp ngập nợ hay là cơ hội màu mỡ thì phải thực hiện Due Dilligence mới có thể biết được
Rate this post