Giải quyết tranh chấp

Dịch vụ giải quyết tranh chấp

Dịch vụ giải quyết tranh chấp hợp đồng bao hàm các nội dung công việc liên quan đến việc giải quyết các mâu thuẩn giữa các bên liên quan đến việc giải thích hợp đồng, thực hiện hợp đồng và thu hồi nợ. Cụ thể, các Luật sư của chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng trong một số nội dung như sau:

Soát xét hợp đồng và văn bản có liên quan để xác định điểm yếu, điểm mạnh, tính pháp lý của Hợp đồng;

Tư vấn hoàn thiện hồ sơ giải quyết tranh chấp;

Tư vấn chiến lược và các biện pháp giải quyết tranh chấp;

Đại diện cho khách hàng tham gia giải quyết tranh chấp với tư cách là Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng hoặc làm người đại diện theo ủy quyền trước các cơ quan tố tụng như Tòa án, Viện kiểm sát, thi hành án;

Tham gia đại diện cho khách hàng trong quá trình đàm phán, thương lượng với đối tác để giải quyết tranh chấp.