Hạ tầng – Năng lượng

Với kinh nghiệm tư vấn cho nhiều nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, Inteco đã từng và có thể cung cấp các dịch vụ cụ thể như sau:

 • Khảo sát và tư vấn các vấn đề về chính sách, khung pháp lý phát triển năng lượng điện (thủy điện, điện gió, điện mặt trời, điện nhiệt …);
 • Tìm kiếm địa điểm và xây dựng báo cáo khảo sát về địa điểm xây dựng nhà máy điện;
 • Tư vấn các quy định pháp luật về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực năng lượng;
 • Hỗ trợ xây dựng dự án đầu tư về nhà máy điện;
 • Xin chấp thuận chủ trương từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về dự án năng lượng;
 • Soạn thảo, đàm phán hợp đồng hợp tác, hợp đồng liên doanh giữa các nhà đầu tư;
 • Hỗ trợ nhà đầu tư trong việc làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 • Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư năng lượng.
 • Tư vấn các vấn đề về chính sách, khung thể chế và quy định pháp luật về phát triển hạ tầng đường bộ, đường sắt, đường hàng không, cảng biển;
 • Tư vấn các quy định về tham gia đấu thầu dự án;
 • Tư vấn các quy định pháp luật về hình thức đầu tư đối tác công tư (PPP);
 • Soạn thảo, hỗ trợ đàm phán hợp đồng theo hình thức PPP (BOT, BT);
 • Tư vấn các quy định pháp luật về ưu đãi đầu tư, về chế độ thuế trong lĩnh vực hạ tầng;
 • Tư vấn các quy định khác trong lĩnh vực hạ tầng (thu phí, bảo trì, bảo dưỡng ….);
 • Xin chấp thuận chủ trương từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
 • Hỗ trợ nhà đầu tư trong việc làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 • Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư
 • Hướng dẫn thủ tục xin cấp phép đầu tư
 • Hướng dẫn thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực hạ tầng.
 • Một số lưu ý trong quá trình đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng và năng lượng tại Việt Nam.
Rate this post