Tư vấn hợp đồng, soạn thảo và đàm phán hợp đồng

Dịch vụ tư vấn hợp đồng, soạn thảo hợp đồng

Hợp đồng là văn bản xác nhận sự thoả thuận giữa hai bên về một giao dịch cụ thể, và chứa đựng các quy tắc xử sự mà các bên phải tuân thủ, bao gồm các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi bên, cũng như chứa đựng lộ trình mà hai bên cần triển khai để thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình. Có thể coi, Hợp đồng là văn bản luật do hai bên tự xây dựng để làm cơ sở pháp lý điều chỉnh hành vi của mỗi bên khi tham gia vào giao dịch. Trong quá trình tư vấn hợp đồng soạn thảo và đàm phán hợp đồng kinh doanh thương mại, chúng tôi nhận thấy rằng, vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa thực sự coi trọng vai trò quan trọng của hợp đồng. Nhiều trường hợp vẫn sử dụng mẫu hợp đồng hay tự soạn thảo những văn bản thoả thuận có tính giản đơn, sơ sài, thậm chí sai quan hệ pháp luật về Hợp đồng. Đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực mua bán hàng hoá, sản xuất ….

Nội dung dịch vụ tư vấn hợp đồng:

Trong trường hợp khách hàng sử dụng dịch vụ tư vấn luật, cụ thể là tư vấn hợp đồng của chúng tôi, các Luật sư sẽ hỗ trợ và thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

Tư vấn chiến lược xây dựng hợp đồng, chiến lược làm việc với đối tác để chuẩn bị cho việc soạn thảo và ký kết hợp đồng;

Xây dựng các kịch bản soạn thảo và đàm phán hợp đồng;

Tư vấn các quy định pháp luật và thực tiễn liên quan đến quá trình dự thảo, đàm phán và thực hiện hợp đồng;

Trực tiếp soạn thảo dự thảo hợp đồng;

Giải thích và thương thảo với khách hàng, những người liên quan của khách hàng về bản dự thảo hợp đồng, các nội dung có trong hợp đồng và lý do trong bản hợp đồng;

Tham gia đàm phán hợp đồng;

Tư vấn các vấn đề cần lưu ý sau khi ký kết hợp đồng.

Lưu ý khi soạn thảo hợp đồng

Hợp đồng nên được soạn thảo và đám phán bởi người có trình độ hiểu biết và kinh nghiệm cả trong lĩnh vực luật và trong lĩnh vực chuyên môn (chuyên môn xây dựng, y tế, mua bán hàng hoá, gia công ….). Trong trường hợp cần có các chuyên gia, Luật sư hỗ trợ, bạn có thể liên hệ với Công ty Luật TNHH Inteco.

Trước khi soạn thảo hợp đồng, cần xác định rõ quan hệ hợp đồng là gì để tránh nhầm lẫn về mặt quan hệ. Ví dụ: nhầm lẫn giữa quan hệ về đặt gia công với quan hệ về đặt hàng sản xuất; hoặc nhầm lần giữa quan hệ mua tài sản và quan hệ thuê mua tài sản ….

Ngôn ngữ hợp đồng nên ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu và phổ thông, gần gủi với hai bên. Tránh trường hợp sử dụng nhiều thuật ngữ, từ ngữ chuyên ngành gây khó hiểu cho cả hai bên, cho những người trực tiếp thực hiện Hợp đồng về sau. Kỹ thuật soạn thảo hợp đồng là điều rất quan trọng và cần được vận dụng một cách cụ thể, khéo léo trong quá trình soạn thảo hợp đồng.

Bên chủ động đưa ra bản dự thảo hợp đồng nên có sự tìm hiểu và hiểu biết đầy đủ, cụ thể về bên còn lại, cũng như hiểu rõ và khả năng nội tại của chinh bản thân mình. Kinh nghiệm của chúng tôi cho thấy, có nhiều trường hợp cán bộ đàm phán hợp đồng của doanh nghiệp hoặc thuê Luật sư soạn thảo hợp đồng kinh doanh thương mại nhưng không hiểu rõ chính bản thân mình, dẫn tới đàm phán và kí “lấy được”, nhưng sau đó không thể thực hiện bởi tiềm lực yếu hoặc không đủ kinh nghiệm triển khai.

Trên đây là một vài kinh nghiệm về soạn thảo hợp đồng, chúng tôi sẽ quay lại đầy đủ, chi tiết hơn trong một bài viết khác. Nếu bạn có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Rate this post