Bất động sản

Dịch vụ tư vấn pháp luật về kinh doanh bất động sản

Tư vấn chính sách, pháp luật về đất đai và pháp luật kinh doanh bất động sản bao gồm kinh doanh phát triển khu đô thị mới, khu nhà ở, hạ tầng khu đô thị, hạ tầng khu công nghiệp, khách sạn, khu văn phòng cho thuê, các dịch vụ kinh doanh bất động sản (như môi giới, sàn giao dịch bất động sản, định giá bất động sản) v..v..v… Tư vấn, lập hồ sơ và hỗ trợ nhà đầu tư làm các thủ tục cần thiết để triển khai các dự án kinh doanh bất động sản, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
 • Xin chấp thuận chủ trường đầu tư;
 • Chấp thuận địa điểm;
 • Thoả thuận quy hoạch;
 • Đền bù giải phóng mặt bằng;
 • Thu hồi đất;
 • Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư;
 • Bàn giao đất thực địa;
 • Ký kết hợp đồng thuê đất;
 • Thực hiện nghĩa vụ tài chính;
 • Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Xin cấp giấy phép xây dựng;
 • ………
Tư vấn các vấn đề có liên quan đến hoạt động xây dựng (xây dựng cơ bản, xây dựng dân dụng…), thầu xây dựng trên cơ sở các quy định pháp luật hiện hành; Xem xét, đánh giá và đưa ra tư vấn, khuyến cáo trên các yếu tố pháp lý của hợp đồng xây dựng, các vấn đề có liên quan đến hợp đồng xây dựng. Tư vấn và soạn thảo các văn bản huy động vốn: hợp đồng hợp tác đầu tư; hợp đồng hợp tác kinh doanh; hợp đồng đặt cọc; hợp đồng vay …. Tư vấn và soạn thảo hợp đồng mua bán căn hộ/ mua bán biệt thự; Tư vấn và soạn thảo quy chế quản lý chung cư; Tổ chức hội nghị nhà chung cư, bầu Ban quản trị …..
Rate this post