Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi): Nhiều giải pháp chống thất thu ngân sách

Nâng cao chất lượng công tác quản lý thuế

Trao đổi với phóng viên TBTCVN xung quanh dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) đang được Chính phủ trình Quốc hội thông qua. Luật sư Hà Huy Phong cho rằng, sau gần một năm xây dựng, tiếp thu lấy ý kiến của đại biểu Quốc hội, cử tri, các chuyên gia… dự thảo luật có khá nhiều điểm mới. “Trước bối cảnh nền kinh tế đang có tốc độ phát triển nhanh, hội nhập sâu rộng, cùng với đó là sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng quản lý thuế đảm bảo chống thất thu cho ngân sách nhà nước (NSNN) là hết sức cần thiết” – ông Phong nói.
Ngoài việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý thuế, Luật sư Hà Huy Phong cho rằng, dự thảo luật đã tăng cường vai trò và trách nhiệm của các cơ quan khác, như các ngân hàng thương mại, các tổ chức cá nhân khác trong việc phối hợp với cơ quan thuế nhằm đảm bảo công tác quản lý thuế được chặt chẽ; công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành chức năng tạo được sự liên thông, qua đó quản lý tốt các hoạt động kinh doanh có phát sinh doanh thu trên cả hạ tầng mạng xã hội, cũng như hoạt động kinh doanh tại địa điểm cố định được chặt chẽ hơn.

Bên cạnh đó, dự thảo luật cũng quy định cụ thể và mạnh mẽ hơn các biện pháp chống chuyển giá. Theo Luật sư Hà Huy Phong, đây là vấn đề gây bức xúc nhiều trong những năm gần đây bởi tình trạng chuyển giá gây “lỗ giả, lãi thật” của các doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh, mất công bằng giữa các loại hình DN với nhau, gây thất thu cho ngân sách.
Đặc biệt, dự thảo luật lần này cũng đã đi vào các vấn đề có tính nguyên nhân, gốc rễ của nạn chuyển giá; qua đó nhấn mạnh đến vai trò của Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc quản lý các hoạt động nhượng quyền, hoạt động đầu tư…
“Có thể thấy, việc điều chỉnh này cũng rất phù hợp với quan điểm mới của Chính phủ là không kêu gọi thu hút đầu tư bằng mọi giá, mà phải chọn lọc những nhà đầu tư, luồng vốn đầu tư thật sự tạo ra giá trị thật cho đất nước” – ông Phong nhấn mạnh.

Ba điểm nổi bật

“Có thể nói, sau nhiều lần chỉnh sửa, dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) đã thể hiện sự cầu thị trong việc tiếp thu các ý kiến góp ý, ghi nhận và tôn trọng các ý kiến từ cộng đồng, chuyên gia và người nộp thuế. Đó là những điểm rất tích cực thể hiện tinh thần làm việc với sự thay đổi cách thức tiếp cận vấn đề của Bộ Tài chính” – ông Phong nhấn mạnh.

Luật sư Hà Huy Phong cũng cho rằng, Luật Quản lý thuế là đạo luật rất quan trọng và có ý nghĩa nền tảng pháp lý cho mọi hoạt động liên quan đến thu thuế và quản lý thu thuế. Khi luật ra đời sẽ có tác động rất lớn đến nền kinh tế và toàn xã hội. Với thời gian một năm để chuẩn bị và lấy ý kiến đối với một luật như thế này là không dài, tuy nhiên ông Phong cho rằng dự thảo luật lần này đã tạo ra được ba điểm nổi bật.

Cụ thể: thứ nhất, luật đã thay đổi vị thế của người nộp thuế đối với cơ quan thuế, dẫn tới thay đổi thái độ và cách thức phục vụ của cơ quan thuế.

Thứ hai, luật đã thay đổi về cách thức phối hợp giữa cơ quan thuế với các cơ quan khác trong việc phối hợp quản lý thuế và thu thuế, dẫn tới cơ quan thuế là yếu tố trung tâm nhưng có sự hỗ trợ và phối hợp bởi các tổ chức, cá nhân khác và dẫn tới khả năng chống thất thu thuế tốt hơn, thu thuế công bằng hơn và hiệu quả hơn

Thứ ba, tạo hành lang pháp lý trong việc tăng cường chống chuyển giá, dẫn tới tính hiệu quả trong việc chống thất thu ngân sách từ khối DN có vốn đầu tư nước ngoài. Đồng thời, luật tạo sân chơi bình đẳng, công bằng giữa các DN trong và ngoài nước; giữa các công ty đơn lẻ và công ty thuộc tập đoàn hoặc nhóm công ty liên kết. Những thay đổi như vậy đều có tính nền tảng và cơ sở pháp lý cho việc ban hành nhiều quy định mới sau khi luật mới có hiệu lực.

Bên cạnh đó, Luật sư Hà Huy Phong cũng cho rằng, Luật Quản thuế (sửa đổi) được thông qua sẽ là đạo luật để tối ưu công tác quản lý thuế và tối ưu nguồn thu NSNN. Nghĩa là DN, người nộp thuế đã chấp hành đầy đủ nghĩa vụ thuế thì không chịu ảnh hưởng nhiều. Nhưng DN, người nộp thuế chưa thực hiện nghĩa vụ đóng thuế thì sẽ buộc phải đóng, điều đó tạo ra sự công bằng cho xã hội và những người nộp thuế. Theo đó, nguồn thu NSNN vì thế mà tăng thêm, sẽ không tạo gánh nặng cho các đối tượng nộp thuế và DN.

“Với những thay đổi của Luật Quản lý thuế lần này, tôi cho rằng các DN sẽ được hưởng một bầu không khí minh bạch, tích cực và bình đẳng hơn, nâng cao năng lực cạnh tranh và tối ưu được lợi nhuận” – Luật sư Hà Huy Phong, Giám đốc điều hành Công ty Luật TNHH Inteco.

Văn Tuấn

Rate this post