Tư vấn pháp luật

Tư vấn pháp luật là việc Luật sư, người có trình độ hiểu biết trong lĩnh vực pháp luật cung cấp các ý kiến, đánh giá, lời khuyên và khuyến nghị về một vấn đề nhất định. Trên thực tế, thường có sự nhầm lẫn giữa khái niệm tư vấn pháp luật với dịch vụ pháp lý.

Vậy tại sao doanh nghiệp lại nên sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật?. Bài viết này sẽ giúp bạn nắm rõ hơn về dịch vụ tư vấn pháp luật.


Giải nghĩa thêm về tư vấn pháp luật


Khi thực hiện pháp luật, doanh nghiệp có thể được hưởng các quyền, phải thực hiện các nghĩa vụ và chịu các trách nhiệm nếu vi phạm nghĩa vụ. Trong quan hệ với cơ quan Nhà nước hay quan hệ với đối tác, với nhân viên, với bạn hàng, các mối quan hệ đều có thể chia ra ba khía cạnh như vậy.

Khi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, Luật sư tư vấn cần chỉ ra được đầy đủ và chi tiết các khía cạnh đó. Cụ thể, cần chỉ ra được trong một vụ việc cụ thể, khách hàng có quyền lợi gì, có nghĩa vụ gì và phải chịu trách nhiệm gì nếu không tuân thủ. Nếu trong quan hệ hợp đồng, Luật sư tư vấn cũng cần làm rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm mà đối tác của khác hàng được hưởng, phải thực hiện và phải chịu.

Sau khi làm rõ các yếu tố quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm, Luật sư tư vấn chỉ ra thủ tục, trình tự, điều kiện và các vấn đề khác để có thể hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và tuân thủ trách nhiệm. Từ đó, phát sinh thêm các thủ tục hành chính hoặc soạn thảo văn bản. Trong phạm vi cung cấp dịch vụ pháp lý, Luật sư có thể cung cấp các dịch vụ xử lý thủ tục hành chính, soạn thảo văn bản, soạn thảo hợp đồng …..

Như vậy, dịch vụ pháp lý có phạm vi rộng hơn dịch vụ tư vấn pháp luật.


Tư vấn pháp luật phải được thực hiện bởi Luật sư, chuyên gia pháp luật có trình độ và kinh nghiệm


Khác với những lời nói, lời khuyên có tính đại khái thì tư vấn pháp luật là việc cung cấp các ý kiến đánh giá, nhận xét, lời khuyên và khuyến nghị cho một vấn đề cụ thể, chi tiết. Ý kiến tư vấn có thể trở thành cơ sở cho việc đưa ra một quyết định, để thực hiện một hành động hoặc không hành động.

Ví dụ: dựa trên ý kiến tư vấn của Luật sư, chủ doanh nghiệp quyết định không áp dụng hình thức xử lý kỷ luật lao động sa thải với nhân viên A, dù anh này đã vi phạm rất nhiều quy định của công ty.

Hoặc, dựa trên ý kiến tư vấn của Luật sư, Hội đồng quản trị Công ty B quyết định sẽ ký hợp đồng nhận chuyển nhượng dự án từ Công ty C bởi có đầy đủ cơ sở pháp lý và có phương hướng để khắc phục những rủi ro mà Luật sư đã chỉ ra.

Để làm cơ sở đưa ra quyết định, ý kiến tư vấn phải được đưa ra trên cơ sở pháp lý, kinh doanh, quản trị và các yếu tố khác. Bên cạnh đó, ý kiến tư vấn phải vừa đảm bảo tính pháp lý về mặt luật học, nhưng cũng phải đảm bảo các yếu tố thực tiễn của doanh nghiệp. Ý kiến tư vấn chỉ đưa ra sau khi đã cân đo đong đếm các yếu tố nội lực và ngoại lực của doanh nghiệp để đảm bảo tính khả thi về mặt thực tế.

Ở đâu có lợi nhuận thì ở đó có rủi ro và nhiệm vụ của người tư vấn pháp luật là phải nhận diện, chỉ rõ ra được các rủi ro và đề xuất giải pháp khắc phục mà vẫn đảm bảo hiệu quả kinh doanh. Nếu đảm bảo an toàn pháp lý nhưng không đảm bảo về mặt kinh doanh thì doanh nghiệp không thể thực hiện, nhưng nếu đảm bảo yếu tố kinh doanh mà không đảm bảo yếu tố an toàn pháp lý thì cũng không thể thực hiện.

Đòi hỏi đó khiến các Luật sư tư vấn nói chung và Luật sư kinh tế nói riêng phải có nền tảng về phẩm chất và năng lực kiến thức, kinh nghiệm sâu rộng để có thể hỗ trợ khách hàng một cách hiệu quả.


Tại sao bạn nên sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật


Ở đâu có lợi nhuận, ở đâu có cơ hội thì ở đó có rủi ro. Dù mong muốn nhưng sự thật là bạn không chỉ chỉ chọn lợi nhuận và cơ hội mà không đương đầu với rủi ro. Cách duy nhất là bạn phải tìm cách khắc chế rủi ro.

Luật sư sẽ là người hỗ trợ và giúp đỡ bạn trong việc nhận diện các rủi ro và tìm giải pháp để khắc chế rủi ro. Tối thiểu là hạn chế bớt rủi ro xuống đến mức mà bạn có thể chấp nhận được.

Nếu bạn là doanh nghiệp, chắc chắn sẽ có rất nhiều vấn đề cần đến ý kiến tư vấn của Luật sư. Ví dụ như:

Pháp luật quy định nghĩa vụ về thuế của bạn như thế nào, hóa đơn như thế nào?

Hợp đồng lao động nên quy định như thế nào, và các vướng mắc trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động như thế nào?

Hợp đồng mua bán hàng hóa nên quy định những nội dung gì và nên đàm phán với đối tác như thế nào?

Chẳng may bị đối tác kiện, doanh nghiệp nên hành động như thế nào?

Doanh nghiệp muốn triển khai một dự án xây dựng nhà ở để bán, quy trình thủ tục và điều kiện như thế nào?

Và rất nhiều vấn đề khác mà bạn cần tham vấn với Luật sư tư vấn, đặc biệt là Luật sư kinh tế.


Tại sao bạn chọn dịch vụ tư vấn pháp luật tại Công ty Luật Inteco


Inteco sở hữu đội ngũ 08 Luật sư có thẻ hành nghề chính thức, với thâm niên kinh nghiệm từ 10 năm trở lên và 12 chuyên viên tư vấn là cử nhân, thạc sỹ luật học đã hành nghề tại Công ty ít nhất 02 năm

Inteco đã tư vấn cho khách hàng đến tư hơn 18 Quốc Gia trên thế giới.

Các Luật sư tư vấn tại Inteco đã tham gia vào hàng nghìn giao dịch liên quan về tư vấn đầu tư nước ngoài (thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư), mua bán sáp nhập doanh nghiệp, soạn thảo hợp đồng, dự án BOT, các dự án bất động sản và tư vấn pháp luật thường xuyên, giải quyết tranh chấp ….

Tại Inteco, chúng tôi không chỉ tinh thông về nghiệp vụ pháp luật mà còn có sự hiểu biết và kinh nghiệm về các vấn đề liên quan đến tài chính doanh nghiệp, quản trị, văn hóa doanh nghiệp, marketing …..


Liên hệ ngay với chúng tôi để tìm hiểu thêm về dịch vụ tư vấn pháp luật.

Rate this post