Tư Vấn Doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài: Công việc chủ yếu là tư vấn cho nhà đầu tư nước ngoài về điều kiện, trình tự, thủ tục để nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư vào Việt Nam thông qua các hình thức phù hợp, như thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, mua lại phần vốn góp, mua lại cổ phần ……

Dịch vụ tư vấn hợp đồng: Tư vấn các nội dung trong hợp đồng và cần có cho một bản hợp đồng; tư vấn các điều kiện và quy định để có thể thực hiện được các quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng; phân tích và bình luận hợp đồng; soạn thảo hợp đồng; hỗ trợ và tham gia đàm phán hợp đồng; soát xét hợp đồng …..

Dịch vụ tư vấn kinh doanh bất động sản: tư vấn các quy định pháp luật về đất đai, thuế, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng … liên quan đến việc đầu tư dự án bất động sản; tư vấn các quy định về xây dựng; tư vấn các quy định về xin cấp phép dự án kinh doanh bất động sản; tư vấn và soạn thảo hợp đồng mua bán căn hộ, hợp đồng mua bán biệt thự, hợp đồng mua bán nhà …..; tư vấn và hỗ trợ quản lý khu chung cư, khu nhà ở thương mại; tư vấn và hỗ trợ thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án nhà ở, dự án tòa nhà văn phòng, khách sạn, khu hạ tầng công nghiệp …..

Dịch vụ tư vấn mua bán sáp nhập doanh nghiệp: Tư vấn chiến lược mua doanh nghiệp, bán doanh nghiệp; tư vấn và soạn thảo văn bản làm việc với bên mua/ bên bán trước khi vào thẩm tra pháp lý; tư vấn và hỗ trợ thẩm tra pháp lý, thẩm tra tài chính doanh nghiệp; tư vấn và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ pháp lý doanh nghiệp trước khi bán; tư vấn và soạn thảo hợp đồng mua bán doanh nghiệp; hỗ trợ thực hiện thủ tục chuyển nhượng tài sản/ cổ phần/ phần vốn góp …..

Dịch vụ tư vấn thị trường vốn: tư vấn các giải pháp huy động vốn, tái cấu trúc vốn, tái cấu trúc tài chính; tư vấn phát hành cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi; tư vấn và soạn thảo, soát xét hợp đồng tín dụng; tư vấn phát hành trái phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) …..

Dịch vụ tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp: tư vấn tái cấu trúc về lĩnh vực hoạt động, địa bàn hoạt động, về bộ máy tổ chức hoạt động … Thực tế thì lĩnh vực này vừa gắn với các yếu tố pháp lý, nhưng cũng gắn với các lĩnh vực về quản trị và thương mại nên có không nhiều các Luật sư kinh tế có thể đảm nhiệm một cách độc lập.

Tư vấn doanh nghiệp là một trong số các dịch vụ tại Công ty Luật Trách nhiệm hữu Inteco. Bên cạnh dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, chúng tôi còn cung cấp các nội dung dịch vụ khác như sau:


Dịch vụ tư vấn thuế: Tư vấn các quy định pháp luật và chính sách về thuế; tư vấn phòng chống rửa tiền, chống chuyển giá …..; tư vấn các vấn đề liên quan đến thuế của doanh nghiệp như xác định doanh thu, chi phí, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, hóa đơn, xử lý vi phạm về thuế ….


Dịch vụ tư vấn về lao động: tư vấn và soạn thảo hợp đồng lao động, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, các quy chế và nội quy khác trong lĩnh vực lao động việc làm; tư vấn và xử lý tranh chấp lao động; tư vấn chế độ phúc lợi cho người lao động (bảo hiểm, lương, thưởng, trợ cấp ….); tư vấn thanh sát lao động (đáp ứng các tiêu chí lao động do đối tác, tổ chức phi chính phủ quy định); hỗ trợ hòa giải lao động; tư vấn và hỗ trợ đàm phán trong quan hệ lao động …..

Dịch vụ này khá liên quan đến dịch vụ tư vấn doanh nghiệp.


Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp: tư vấn thành lập doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh; tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp; tư vấn và thực hiện thủ tục chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp, bán doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp …