Trợ cấp khi người có công với Cách Mạng từ trần

Người có công với cách mạng được hưởng các chính sách ưu đãi từ Nhà nước, và các chính sách đó thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn và thể hiện tính nhân văn trong chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam. Sau những cống hiến, hy sinh cho đất nước, NCCVCM và thân nhân của họ xứng đáng nhận được những đền đáp xứng đáng. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi sẽ đề cập đến một trong những chính sách đối với NCCVCM. Đó là thủ tục để hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi NCCVCM từ trần


Hồ sơ thực hiện thủ tục hưởng ưu đãi về mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với Cách Mạng từ trần


Theo khoản 1 Điều 39 Thông tư số 05/2013/TT-BLDTBXH, hồ sơ của thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi NCCVCM từ trần gồm:

  • Bản khai của đại diện thân nhân (kèm biên bản ủy quyền) hoặc người tổ chức mai táng (Mẫu TT1);
  • Giấy chứng tử;
  • Hồ sơ của người có công với CM;
  • Quyết định trợ cấp và giải quyết mai táng phí (Mẫu TT2).

Trình tự thực hiện thủ tục thực hiện thủ tục hưởng ưu đãi về mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với Cách Mạng từ trần


  • Bước 1: Nộp hồ sơ tại UBND xã.
  • Bước 2: Trong vòng 05 ngày kể từ khi nhận đủ giấy tờ, UBND xã xác nhận bản khai và gửi hồ sơ tới Phòng LĐTBXH.
  • Bước 3: Trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận đủ giấy tờ, Phòng LĐTBXH kiểm tra và gửi danh sách lên Sở LĐTBXH.
  • Bước 4: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ , Sở LĐTBXH đối chiếu, thẩm định hồ sơ và ra Quyết định trợ cấp và giải quyết mai táng phí.

Bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết về Trợ cấp xã hội hàng tháng đối với thanh niên xung phong

Rate this post