Thủ tục tăng vốn đầu tư

Thủ tục tăng vốn đầu tư được quy định như thế nào, và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cần thực hiện trình tự ra sao theo quy định?. Cùng chúng tôi tìm hiểu vấn đề này trong bài viết dưới đây.


Khi có nhu cầu thay đổi tổng vốn đầu tư nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ sở pháp lý

 • Điều 40 Luật Đầu tư ;
 • Điều 33 Nghị định 118/2015/NĐ-CP;
 • Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT;
 • Điều 44 Nghị định 78/2015/NĐ-CP;
 • Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT.

Phạm vi công việc được thực hiện

 • Tư vấn các quy định của pháp luật về thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp để hoàn tất thủ tục tăng vốn đầu tư;
 • Soạn thảo các tài liệu/hồ sơ cần thiết cho việc thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Thay mặt nhà đầu tư nộp hồ sơ và xử lý các vấn đề có phát sinh liên quan đến thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Thay mặt nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng bố cáo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng thông báo thay đổi mẫu con dấu của công ty thực hiện dự án đầu tư (nếu có) trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia;
 • Thay mặt nhà đầu tư nhận kết quả điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, giấy biên nhận đã nộp hồ sơ thông báo thay đổi mẫu dấu, giấy biên nhận đã đăng bố cáo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Kết quả đạt được

 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã điều chỉnh;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã sửa đổi;
 • Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Con dấu pháp nhân mới (trong trường hợp tách giấy chứng nhận đầu tư);
 • Giấy biên nhận đã nộp hồ sơ thay đổi mẫu con dấu;
 • Giấy biên nhận công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

Các lưu ý:

 • Nếu doanh nghiệp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tăng vốn điều lệ làm thay đổi mức thuế môn bài, nhà đầu tư cần thực hiện kê khai thuế môn bài mức mới và nộp thuế môn bài bổ sung;
 • Đối với các dự án thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư, nhà đầu tư phải nộp hồ sơ xin quyết định chủ trương đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư trước khi đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.
 • Trường hợp đề xuất của nhà đầu tư về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư cũng phải nộp hồ sơ xin quyết định chủ trương đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư trước khi đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.
 • Nhà đầu tư có thể tăng vốn đầu tư bằng các hình thức: Vay vốn của tổ chức tín dụng hoặc các tổ chức, cá nhân khác, nhà đầu tư góp thêm vốn hoặc sử dụng lợi nhuận thu được để tái đầu tư;
 • Nhà đầu tư phải chứng minh được nguồn vốn dùng để tăng tổng vốn đầu tư;
 • Trường hợp thay đổi tổng vốn đầu tư bằng vốn vay, nhà đầu tư không cần thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thông tin vui lòng liên hệ số điện thoại: 0968.183.786 hoặc email: Hanoi@intecovietnam.vn

5/5 - (1 bình chọn)