Thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Doanh nghiệp khoa học và công nghệ là doanh nghiệp thực hiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khoa học và công nghệ để tạo ra sản phẩm, hàng hoá từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.


Điều kiện chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ:

 • Được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp.
 • Có khả năng tạo ra hoặc ứng dụng kết quả KH&CN được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định, công nhận theo quy định.
 • Doanh nghiệp thuộc một trong hai trường hợp:
  • Có năng lực tạo ra kết quả KH&CN được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định, công nhận theo quy định. Năng lực tạo ra kết quả KH&CN được thể hiện ở việc doanh nghiệp tự nghiên cứu, phát triển, hoàn thiện, tạo ra kết quả KH&CN được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định, công nhận.
  • Có năng lực ứng dụng kết quả KH&CN được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định, công nhận theo quy định. Năng lực ứng dụng kết quả KH&CN được thể hiện ở việc doanh nghiệp đảm bảo được các điều kiện cần thiết để triển khai ứng dụng kết quả KH&CN vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Đáp ứng điều kiện về tỷ lệ doanh thu.

Đối với doanh nghiệp đã thành lập từ đủ 5 năm trở lên: có doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu.

Việc xác định tỷ lệ doanh thu để cấp giấy chứng nhận DN KH&CN: doanh nghiệp tự kê khai trong hồ sơ đăng ký chứng nhận doanh nghiệp KH&CN (có thể kê khai theo kết quả kinh doanh của quý hoặc năm) và chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của thông tin. Cơ quan quản lý căn cứ vào báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN của doanh nghiệp hàng năm để thực hiện việc quản lý, rà soát, bảo đảm doanh nghiệp duy trì được điều kiện chứng nhận doanh nghiệp KH&CN.

Đối với doanh nghiệp mới thành lập dưới 5 năm: không cần đáp ứng điều kiện về tỷ lệ doanh thu.


Quy trình thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Bước 1: Doanh nghiệp đáp ứng điều kiện chuẩn bị hồ sơ và nộp tới Sở KHCN nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH và CN (Bộ Khoa học và Công nghệ). Hồ sơ gồm:

 • Đề nghị chứng nhận doanh nghiệp KH&CN theo mẫu;
 • Văn bản xác nhận, công nhận kết quả KH&CN của cơ quan có thẩm quyền quy định;
 • Phương án sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN theo mẫu số.

  Đối với kết quả KH&CN là tài sản được hình thành từ nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước, doanh nghiệp cần có Quyết định giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản của cơ quan có thẩm quyền.

Bước 2: Sau thời gian từ 20 – 30 ngày làm việc. Cơ quan có thẩm quyền cấp phép sẽ xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp phép nếu hồ sơ đạt yêu cầu.


Nếu bạn cần tư vấn thêm về các nội dung nêu trên, vui lòng liên hệ với các Luật sư tư vấn của chúng tôi.

Rate this post