Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là thủ tục gia nhập thị trường có tính bắt buộc đối với nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam theo hình thức đầu tư trực tiếp.


Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư và kinh doanh tại Việt nam, bắt buộc phải có dự án đầu tư và thành lập doanh nghiệp theo quy định (trừ đầu tư theo hình thức HĐ BBC). Việc thành lập doanh nghiệp, không chỉ là một thủ tục hành chính mà còn bao gồm nhiều nội dung kinh tế – kinh doanh trong đó, như việc cơ cấu khoản vốn chủ – vốn vay trong tổng vốn đầu tư, mức vốn điều lệ, ưu đãi đầu tư, điều kiện đầu tư, địa bàn đầu tư.

Là đơn vị tư vấn đầu tư nước ngoài có nhiều năm kinh nghiệm, Công ty Luật Inteco cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cho các nhà đầu tư nước ngoài theo hình thức 100% vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh. Một số nội dung cụ thể như sau:

 1. Cơ sở pháp lý
 • Điều 22, Điều 23, Điều 30, Điều 31, Điều 32, Điều 33 Luật Đầu tư 2014;
 • Điều 30, Điều 31, Điều 32, Điều 33 Nghị định 118/2015/NĐ-CP;
 • Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT
 • Chương 2 Luật doanh nghiệp về thành lập doanh nghiệp;
 • Điều 22, Điều 23 Nghị định 118/2015/NĐ-CP;
 • Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT.
 • Phạm vi công việc được thực hiện bởi Công ty Luật TNHH Inteco:
 • Tư vấn đầy đủ và chi tiết về các quy định của pháp luật liên quan đến đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
 • Soạn thảo các tài liệu/hồ sơ cần thiết để thực hiện thủ tục đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
 • Thay mặt nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
 • Thay mặt nhà đầu tư làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giải quyết hồ sơ;
 • Thay mặt nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp, đăng thông báo sử dụng mẫu con dấu của tổ chức kinh tế được thành lập trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.
 • Thay mặt nhà đầu tư nhận kết quả đăng ký đầu tư, đăng ký kinh doanh, giấy biên nhận đã nộp hồ sơ thông báo mẫu dấu, giấy biên nhận đã đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 • Kết quả đạt được
 • Biết được quy định đầy đủ và chính xác của pháp luật Việt Nam và các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên liên quan đến hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Đồng thời việc cập nhật các quy định mới nhất sẽ được tiến hành thường xuyên và liên tục;
 • Văn bản quyết định chủ trương đầu tư (nếu có);
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của dự án đầu tư;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức kinh tế được thành lập;
 • Con dấu pháp nhân của tổ chức kinh tế được thành lập;
 • Giấy biên nhận đã nộp hồ sơ thông báo mẫu con dấu;
 • Giấy biên nhận công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Con dấu chức danh của người đại diện theo pháp luật của công ty.
 • Những vấn đề cần lưu ý
 • Thủ tục đầu tư, thời gian thực hiện, tài liệu cung cấp, sẽ được căn cứ vào mục tiêu và quy mô của dự án đầu tư.
 • Tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư trong tổ chức kinh tế được thành lập phải tuân theo cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO áp dụng với từng dịch vụ đầu tư.

Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn miễn phí về thủ tục Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trước khi thực hiện bất kỳ thủ tục nào. Mọi thông tin vui lòng liên hệ số điện thoại: 0904 777 169, hoặc email: Hanoi@intecovietnam.vn

Rate this post