Nhiều về cán bộ, công chức sắp hết hiệu lực

Quản lý công chức theo quy định tại Nghị định sau đây sẽ được thay thế bởi các Nghị định mới. Mời bạn theo dõi các nội dung thay đổi trong bài viết sau đây.


Bộ Nội Vụ ban hành Quyết định 69/QĐ-BNV về kế hoạch xây dựng các Nghị định quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Theo đó, hàng loạt các Nghị định sau đây sẽ được thay thế bởi các Nghị định mới:

–  Nghị định 24/2010/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

–  Nghị định 93/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24/2010/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

–  Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

–  Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;

–  Nghị định 88/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;

–  Nghị định 34/2011/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức;

–  Nghị định 27/2012/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức;…


Mời các bạn tham khảo thêm thông tin về các bước trong quy trình cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi:
  • Bước thứ nhất: Tiếp xúc khách hàng để tiếp nhận thông tin và yêu cầu tư vấn;
  • Bước thứ hai: Nghiên cứu sơ bộ yêu cầu tư vấn; và trao đổi lại với khách hàng đề xác nhận yêu cầu tư vấn;
  • Bước thứ ba: Yêu cầu cung cấp tài liệu; thông tin bổ sung;
  • Bước thứ tư: Cán bộ tư vấn nghiên cứu và sơ thảo thư tư vấn để báo cáo Luật sư phụ trách;
  • Bước thứ năm: Luật sư phụ trách nghiên cứu toàn bộ hồ sơ sự việc và hướng dẫn cán bộ tư vấn hoàn thiện lại dự thảo thư tư vấn; trao đổi lại với khách hàng những nội dung cần thiết.
  • Bước thứ sau: Luật sư phụ trách trực tiếp kiểm tra và xác nhận nội dung thư tư vấn; hoàn thiện, chỉnh sửa lại nội dung tư vấn;
  • Bước thứ bảy: Luật sư phụ trách hoặc chuyên viên tư vấn báo cáo khách hàng bản dự thảo thư tư vấn để khách hàng có ý kiến phản hồi; trao đổi những điểm chưa rõ;
  • Bước thứ tám: Luật sư phụ trách trực tiếp giải thích; phân tích và làm rõ những ý kiến phản hồi từ khách hàng, đính chính lại thông tin theo yêu cầu của khách hàng (nếu có);
  • Bước thứ chín: Luật sư phụ trách trực tiếp ký và phát hành thư tư vấn.

Biên tập bởi Luật sư Inteco

Rate this post