Quản lý con dấu với Công ty dịch vụ môi giới bảo hiểm như thế nào?


Quản lý con dấu được áp dụng khác nhau với các doanh nghiệp thành lập theo các đạo luật khác nhau. Chúng tôi xin được dẫn trích một vài ý kiến tư vấn khách hàng dưới đây liên quan đến hoạt động quản lý con dấu của nhà nước với Công ty kinh doanh dịch vụ bảo hiểm.

Công ty kinh doanh dịch vụ môi giới bảo hiểm thì có được tự khắc con dấu và thông báo mẫu dấu như doanh nghiệp thông thường không?

Quản lý con dấu đối với doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Đầu tư 2014 thực hiện theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2014. Cụ thể, doanh nghiệp tự quy định mẫu dấu, số lượng con dấu và tự thuê đơn vị khắc dấu tư nhân sau đó gửi thông báo sử dụng mẫu dấu tới Sở kế hoạch đầu tư để công bố công khai theo quy định.

Việc thông báo mẫu dấu được thực hiện trong quá trình hoàn tất thủ tục thành lập doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, sau khi hoàn tất thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định rồi mới thực hiện thủ tục thông báo sử dụng mẫu dấu.

Việc thông báo mẫu dấu và khắc con dấu do công ty luật khi cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và không phát sinh thêm chi phí bên ngoài.

Quản lý con dấu đối với các doanh nghiệp khác được quy định như sau:

Nghị định 99/2016/NĐ-CP quy định về quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan thuộc hệ thống tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ, tổ chức tôn giáo, tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, tổ chức khác được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức) và chức danh nhà nước.

Tổ chức kinh tế quy định tại Nghị định này là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập, hoạt động theo các luật: Công chứng, luật sư, giám định tư pháp, kinh doanh bảo hiểm, chứng khoán, hợp tác xã (khoản 14, Điều 3, Nghị định 99). Như vậy, việc quản lý con dấu đối với đối tượng doanh nghiệp này được thực hiện theo một trình tự, thủ tục riêng mà không giống với doanh nghiệp thông thường mà chúng tôi đã nêu ở trên đây.

Nghị định này không điều chỉnh đối với việc Quản lý con dấu và sử dụng con dấu của doanh nghiệp được đăng ký, hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư (Khoản 2, Điều 1).

Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước chỉ được sử dụng con dấu khi đã có quy định về việc được phép sử dụng con dấu trong văn bản quy phạm pháp luật hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền; phải đăng ký mẫu con dấu trước khi sử dụng (Khoản 1, Điều 5, Nghị định 99).

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm đăng ký mẫu con dấu; cấp, đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu đối với cơ quan, tổ chức, trong đó có Tổ chức kinh tế do cơ quan có thẩm quyền ở địa phương thành lập hoặc cấp giấy đăng ký hoạt động hoặc cấp giấy phép hoạt động và các tổ chức trực thuộc;

Kết luận: Đối với doanh nghiệp có hai loại gồm: Doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư thì không chịu sự điều chỉnh của Nghị định 99 nêu trên, nên chỉ việc thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu với Sở Kế hoạch đầu tư.

Đối với các doanh nghiệp thành lập theo các luật: Công chứng, luật sư, giám định tư pháp, kinh doanh bảo hiểm, chứng khoán, hợp tác xã thì chịu sự điều chỉnh của Nghị định 99/2016 nêu trên và phải thực hiện thủ tục đăng ký mẫu dấu tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm là doanh nghiệp thực hiện hoạt động môi giới bảo hiểm theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm và các quy định khác của pháp luật có liên quan (Điều 89 Luật Kinh doanh bảo hiểm). Vì thành lập Theo Luật Kinh doanh bảo hiểm và không theo Luật Doanh nghiệp hay Luật Đầu tư nên doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 99 nêu trên và chịu sự quản lý con dấu theo quy định của Nghị định 99/2016/NĐ-CP.

Quý khách hàng cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ với các Luật sư của chúng tôi để được tư vấn thêm. Là một doanh hãng luật có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, tư vấn đầu tư nước ngoài, đội ngũ Luật sư của chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để đảm bảo quyền lợi của khách hàng.