Hotline: (+84) 024.73058268/ (+84) 0904 777 169
hanoi@intecovietnam.vn

Đầu tư nước ngoài

Hướng dẫn thủ tục và một số lưu ý về đầu tư nước ngoài

Đầu tư nước ngoài

Với thế mạnh đã có bề dày tư vấn và hỗ trợ hàng trăm khách hàng đến từ 18 Quốc Gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, chúng tôi tin tưởng rằng, các ý kiến tư vấn và pháp lý và giải pháp hỗ trợ của chúng tôi có  khả năng giúp khách hàng thành công trong hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có thể lựa chọn hình thức đầu tư trực tiếp hoặc đầu tư gián tiếp. Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam là việc nhà đầu tư nước ngoài bỏ vốn đầu tư và tham gia quản lý hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam là việc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam thông qua việc mua, bán chứng khoán, các giấy tờ có giá khác, góp vốn, mua cổ phần và thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác theo quy định của pháp luật mà không trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư.

.

Với các hình thức đầu tư trực tiếp, chúng tôi hỗ trợ nhà đầu tư nước ngoài một số hạng mục như sau:

 • Khảo sát thị trường, khảo sát môi trường đầu tư;
 • Tìm kiếm địa điểm đầu tư;
 • Làm việc với các cơ quan ban ngành liên quan đến chủ trương đầu tư và tìm kiếm ưu đãi đầu tư;
 • Hỗ trợ và hoàn thiện bản kế hoạch dự án đầu tư (báo cáo khả thi);
 • Chuẩn bị tài liệu phục vụ xin cấp phép đầu tư và thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Thực hiện thủ tục về đánh giá tác động môi trường;
 • Thực hiện thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư;
 • Thực hiện thủ tục xin chấp thuận địa điểm, thuê đất, giao đất….;
 • Xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư;
 • Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Xin cấp giấy phép kinh doanh (đối với lĩnh vực phân phối);
 • Xin cấp giấy phép kinh doanh cho địa điểm bán lẻ (đối với lập cơ sở bán lẻ);
 • Thực hiện thủ tục ký hợp đồng thuê đất;
 • Thực hiện các nghĩa vụ tài chính về đất đai;
 • Thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Thực hiện thủ tục xin cấp phép xây dựng.