Nguyên tắc thực hiện thủ tục đầu tư

Thực hiện thủ tục đầu tư bao gồm thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, điều chỉnh đầu tư … do nhà đầu tư nước ngoài thực hiện. Thực hiện thủ tục đầu tư là nghĩa vụ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, do đó, cần đến những nguyên tắc nhất định.

Tuy nhiên, không phải những nguyên tắc như vậy đều được thực hiện một cách chính xác và đầy đủ trong mọi trường hợp. Nếu bạn gặp phải những vấn đề với cơ quan nhà nước trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Với kinh nghiệm nhiều năm cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, các Luật sư tư vấn nói chung và Luật sư kinh tế nói riêng của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn một cách nhanh chóng nhất để khắc phục và vượt qua chướng ngại vật một cách hiệu quả.

Dưới đây là một số nguyên tắc thực hiện thủ tục đầu tư và bình luận


Cơ quan đăng ký đầu tư chỉ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ khi thực hiện thủ tục đầu tư


Trong quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, nhà đầu tư tự mình chuẩn bị hồ sơ và cung cấp các thông tin về dự án đầu tư, về chủ đầu tư, về vốn ……, và phải tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ, thông tin đã nộp cho cơ quan đăng ký đầu tư.

Trường hợp phát hiện thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký đầu tư không chính xác, Cơ quan đăng ký đầu tư yêu cầu nhà đầu tư làm lại hồ sơ. Khi có căn cứ xác định nhà đầu tư có hành vi giả mạo nội dung hồ sơ, tài liệu cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư thông báo về hành vi vi phạm của nhà đầu tư và hủy bỏ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp lần đầu hoặc hủy bỏ thay đổi trong nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được ghi trên cơ sở các thông tin giả mạo và khôi phục lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp trên cơ sở hồ sơ hợp lệ gần nhất, đồng thời thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhà đầu tư chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh từ hành vi kê khai thông tin không chính xác, giả mạo nội dung hồ sơ, tài liệu.

Trong nhiều năm cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài, chúng tôi nhận thấy rằng, nếu nhà đầu tư không có sự nghiên cứu kĩ lưỡng mà phó mặc cho cấp dưới hoặc những tư vấn viên thiếu kinh nghiệm thì hồ sơ rất dễ gặp sai sót ở các vấn đề về mục tiêu đầu tư, về tiến độ thực hiện dự án đầu tư … gấy rất nhiều khó khăn cho quá trình triển khai dự án đầu tư về sau.

Do đó, việc sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật của các Luật sư tư vấn có am hiểu và kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư nước ngoài là hết sức cần thiết, giúp nhà đầu tư tiết kiệm được nhiều chi phí và thời gian trong quá trình về sau.

Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký đầu tư và giải quyết thủ tục liên quan đến hoạt động đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký đầu tư.

Điều có có ý nghĩa rằng, cơ quan đăng ký đầu tư chỉ kiểm tra về mặt hình thức, như thành phần hồ sơ và những trình bày của nhà đầu tư trong hồ sơ có phù hợp với pháp luật hay không. Còn tính đúng sai của những trình bày đó thì do nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm, mà cơ quan đăng ký đầu tư không can thiệp.


Khi thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư, không được yêu cầu cung cấp thêm tài liệu, hồ sơ


Luật đầu tư 2014, Nghị định 118/2015/NĐ-CP, Luật Doanh nghiệp 2014 và văn bản hướng dẫn thi hành đã quy định một cách cụ thể về danh mục hồ sơ, tài liệu mà nhà đầu tư phải cung cấp khi thực hiện thủ tục đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Danh mục tài liệu phụ thuộc vào từng nội dung thủ tục hành chính khác nhau. Ngoài danh mục đã quy định, cơ quan đăng ký đầu tư không được yêu cầu cung cấp thêm bất kỳ tài liệu nào khác.

Có một vài lưu ý, là trên thực tế, thì ngoài danh mục mà Luật Đầu tư và văn bản hướng dẫn thi hành đã quy định thì cơ quan Nhà nước vẫn có thể yêu cầu cung cấp thêm những tài liệu theo yêu cầu của luật chuyên ngành. Thậm chí, một số nhà đầu tư vẫn bị yêu cầu cung cấp tài liệu bổ sung mà pháp luật không có quy định.

Ví dụ: Các Sở Kế hoạch đầu tư thường yêu cầu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cung cấp bổ sung Báo cáo tài chính khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp.


Một số nguyên tắc khác khi thực hiện thủ tục đầu tư


Khi yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư thông báo 01 lần bằng văn bản cho nhà đầu tư về toàn bộ các nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung đối với mỗi một bộ hồ sơ. Thông báo phải nêu rõ yêu cầu sửa đổi, bổ sung và lý do của việc yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Tuy nhiên, trên thực tế thì nhiều doanh nghiệp phải chạy đi chạy lại không ít lần, nộp hồ sơ rồi rút, rồi sửa theo yêu cầu của chuyên viên. Một phần lý do vì người soạn hồ sơ không nắm rõ quy định của pháp luật, một phần vì sự tắc trách và cửa quyền của cơ quan đăng ký đầu tư.

Trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính về đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời về nội dung được lấy ý kiến trong thời hạn quy định tại Luật Đầu tư và văn bản hướng dẫn thi hành; quá thời hạn quy định mà không có ý kiến thì được coi là đã đồng ý với nội dung dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý của mình.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do trong trường hợp từ chối cấp, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các thủ tục hành chính về đầu tư khác theo quy định tại Luật Đầu tư và Nghị định này.

Cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước không giải quyết tranh chấp giữa các nhà đầu tư và tranh chấp giữa nhà đầu tư với các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình hoạt động đầu tư.


Khuyến nghị của Inteco khi thực hiện thủ tục đầu tư


Thủ tục đầu tư không chỉ là thủ tục hành chính mà nên hiểu đây là thủ tục gia nhập thị trường hoặc điều chỉnh hoạt động kinh doanh của nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài tại Việt nam, các thủ tục đầu tư liên quan đến các dự án kinh doanh bất động sản ….

Do đó, cần có sự tư vấn và hỗ trợ của các Luật sư tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn đầu tư dự án, tư vấn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam để đảm bảo công việc được thực hiện một cách chính xác, nhanh chóng và hiệu quả.

Một số trường hợp chỉ quan tâm đến việc đạt được kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng không hình dung hết các hậu quả phát sinh trong quá trình triển khai dự án đầu tư nên nhà đầu tư mới là người thiệt thòi nhất.

Trong số các Công ty luật tại Hà Nội, nhiều năm qua Inteco được khách hàng đánh giá và tín nhiệm cao. Điều đó là một cơ sở hợp lý để chúng tôi  nỗ lực làm việc và hỗ trợ nhà đầu tư.