Kinh nghiệm soạn thảo hợp đồng thuê nhà

Kinh nghiệm soạn thảo hợp đồng thuê nhà mà tác giả muốn trao đổi dưới đây là những đúc kết trong hơn 20 năm làm việc của một luật sư tư vấn trong lĩnh vực kinh doanh thương mại. Thực ra, hợp đồng thuê nhà ở là dạng hợp đồng thuê tài sản cơ bản, không quá phức tạp, nhưng những rủi ro đối với các bên thuê và bên cho thuê lại đến từ việc thực hiện.

Kinh nghiệm đầu tiên mà tác giả cho rằng là nên trình bày, đó là vấn đề về tiền đặt cọc. Thường thì bên cho thuê sẽ yêu cầu bên thuê thanh toán một khoản tiền đặt cọc, như một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thuê, nghĩa vụ bảo quản tài sản thuê trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, các bên sơ sài trong việc xác định rõ các nghĩa vụ nào cần được đảm bảo, và khi thu hồi tiền cọc thì cần những điều kiện cụ thể nào. Ví dụ: Bên thuê phải hoàn trả lại nguyên trạng tài sản, sau khi tháo dỡ các thiết bị lắp đặt mới.

Bên cạnh đó, số tiền đặt cọc bao nhiêu thì được coi là phù hợp cũng là một câu hỏi khó, bởi số tiền đặt cọc phải vừa đảm bảo khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo quản tài sản, nhưng vừa phải đảm bảo khả năng chấp nhận của bên thuê. Do đó, kinh nghiệm soạn thảo hợp đồng thuê nhà là nên trao đổi thông tin một cách đầy đủ với cả bên thuê và bên cho thuê để từ đó tính toán ra giá trị, thay vì đưa ra một con số có tính chủ quan, duy ý chí.

Kinh nghiệm soạn thảo hợp đồng thuê nhà tiếp theo mà tôi muốn trao đổi, đó là việc thiết kế các điều khoản liên quan đến giao nhận tài sản. Chất lượng của tài sản cho thuê và tính nguyên trạng của nó cần được kiểm tra và xác nhận bởi cả hai bên một cách đầy đủ, chi tiết. Biên bản bàn giao sẽ là cơ sở để các bên làm việc với nhau trong suốt quá trình sử dụng, cải tạo, hoàn trả tài sản. Quá trình soạn thảo hợp đồng, các bên cần soạn thảo bổ sung biên bản giao nhận như một phụ lục của hợp đồng.

Trong quá trình soạn thảo hợp đồng, người soạn thảo cần kiểm tra để đảm bảo các là nội dung cần thiết của một hợp đồng thuê nhà ở đã được phản ánh và đưa vào đầy đủ. Các nội dung như: mục đích thuê, tiền thuê, thanh toán, hiện trạng tài sản, tài sản cố định và tài sản có thể di dời trong khuôn viên nhà ở, quyền cải tạo, tính độc lập về việc sử dụng, quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, rủi ro về tính mạng và sức khoẻ do tài sản gây ra … là những nội dung bắt buộc phải có trong một hợp đồng thuê nhà ở.

Kinh nghiệm soạn thảo hợp đồng thuê nhà ở cuối cùng mà tôi muốn thảo luận, là bạn nên tham khảo một số mẫu hợp đồng thuê nhà ở thông dụng có sẵn từ trên mạng Internet, nhưng không nên quá lạm dụng vào các mẫu hợp đông đó mà cần biết cách tuỳ biến, chỉnh sửa một cách phù hợp. Việc kế thừa thành tựu từ người khác là một cách thức quan trọng, nhưng việc sao chép một cách thiếu kinh nghiệm sẽ tạo ra những rủi ro thương mại và pháp lý vô cùng nguy hiểm cho cả bên thuê và bên cho thuê.

Một số nguyên tắc khi bạn tuỳ biến và chỉnh sửa mẫu hợp đồng cho thuê nhà ở là: hợp đồng phải phù hợp với loại tài sản cho thuê (Nhà ở liền kề khác với nhà chung cư, và khác với nhà trọ bình dân); thời gian thuê và mục đích thuê quyết định về mức độ chi tiết của một bản hợp đồng. Nếu thời gian thuê lâu dài và mục đích thuê có tính hỗn hợp thì đòi hỏi hợp đồng phải có bổ sung các điều khoản liên quan đến việc điều chỉnh giá, chấm dứt trước thời hạn ……..; cần kiểm tra các nội dung cơ bản của một hợp đồng thuê nhà ở đã đầy đủ hay chưa, và nên bổ sung những quy định, điều khoản nào.

Nếu có thể thì bạn nên tham vấn ý kiến của một luật sư tư vấn có kinh nghiệm trong lĩnh vực tương ứng để đảm bảo loại bỏ các rủi ro, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đối với quan hệ giữa bên thuê và bên cho thuê.

5/5 - (1 bình chọn)