Giải quyết Tranh chấp Hợp đồng FIDIC

Giải quyết tranh chấp hợp đồng FIDIC là hoạt động đòi hỏi nhiều kĩ năng và thường được thực hiện bởi những Luật sư giải quyết tranh chấp có kinh nghiệm.

Hợp đồng FIDIC, được sử dụng rộng rãi trong ngành xây dựng, cung cấp một khuôn khổ vững chắc để quản lý các dự án cơ sở hạ tầng phức tạp. Cơ chế giải quyết tranh chấp hiệu quả là cần thiết để đảm bảo thành công của dự án. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các khía cạnh khác nhau của việc giải quyết tranh chấp theo hợp đồng FIDIC.

Tranh chấp hợp đồng FIDIC có thể phát sinh do nhiều yếu tố khác nhau. Hãy cùng khám phá một số vấn đề phổ biến:

Phân bổ rủi ro: Hợp đồng FIDIC hướng tới cách tiếp cận chia sẻ rủi ro công bằng và cân bằng. Tuy nhiên, những bất đồng có thể xảy ra khi các bên giải thích việc phân bổ rủi ro khác nhau. Ví dụ:

Các điều kiện nền tảng không lường trước được (thường là rủi ro của người sử dụng lao động).

Chậm giao vật liệu do sơ suất của nhà thầu (rủi ro của nhà thầu).

Quyền và nghĩa vụ được xác định: Mặc dù có định nghĩa rõ ràng nhưng những hiểu lầm có thể dẫn đến tranh chấp. Hợp đồng FIDIC nêu rõ ràng:

Quyền của chủ đầu tư (ví dụ: phê duyệt thiết kế, mốc thanh toán).

Quyền của nhà thầu (ví dụ: yêu cầu chi phí bổ sung, tuân thủ các thông số kỹ thuật).

Các thủ tục được thiết lập cho các vấn đề chung:

Thanh toán: FIDIC xác định lịch trình thanh toán rõ ràng dựa trên các mốc quan trọng của dự án, đảm bảo dòng tiền kịp thời cho các nhà thầu.

Các biến thể (Lệnh thay đổi): Thủ tục xử lý các thay đổi của dự án, bao gồm đánh giá tác động và đàm phán chi phí1.

Các cơ chế giải quyết tranh chấp hợp đồng FIDIC

Ban xét xử tranh chấp (DAB)

Được giới thiệu vào năm 1995, DAB đóng vai trò then chốt trong việc giải quyết tranh chấp. Đây là một cái nhìn sâu sắc:

Giới thiệu: Khi xảy ra tranh chấp, các bên sẽ chuyển tranh chấp đó đến DAB.

Đánh giá: DAB xem xét vấn đề, xem xét các điều khoản và bằng chứng trong hợp đồng.

Quyết định: Trong vòng 84 ngày, DAB đưa ra quyết định hợp lý.

Hiệu lực ràng buộc: Quyết định này có tính ràng buộc đối với các bên, mặc dù không nhất thiết phải là quyết định cuối cùng.

Nghiên cứu điển hình: Dự án Đường hầm Kênh

Trong dự án Đường hầm Kênh mang tính biểu tượng, DAB đã giải quyết hiệu quả các tranh chấp liên quan đến thay đổi thiết kế, sự chậm trễ và chi phí vượt mức. Những quyết định kịp thời của họ đảm bảo tính liên tục của dự án.

Ban xét xử và tránh tranh chấp (DAAB)

Được giới thiệu trong bộ hợp đồng năm 2017, DAAB tập trung vào việc tránh tranh chấp:

Phương pháp tiếp cận chủ động: DAAB khuyến khích giao tiếp và đàm phán giữa các bên.

Can thiệp sớm: Chúng ngăn chặn các vấn đề nhỏ leo thang thành tranh chấp lớn.

Nghiên cứu điển hình: Dự án tàu điện ngầm Dubai

DAAB đóng một vai trò quan trọng trong dự án Tàu điện ngầm Dubai. Bằng cách giải quyết kịp thời các xung đột về thiết kế, họ đã giảm thiểu sự chậm trễ và chi phí vượt mức.

Đàm phán và giải quyết sớm

FIDIC nhấn mạnh đàm phán là bước đầu tiên:

Hiệu quả về chi phí: Đàm phán tiết kiệm thời gian và chi phí so với thủ tục chính thức.

Duy trì mối quan hệ: Giải pháp thân thiện duy trì các mối quan hệ của dự án.

Nghiên cứu điển hình: Mở rộng kênh đào Panama

Đàm phán đã giải quyết những bất đồng trong quá trình mở rộng kênh đào Panama, ngăn cản việc phân xử tốn kém.

Trọng tài là phương sách cuối cùng

Phán quyết ràng buộc: Phán quyết trọng tài là cuối cùng và có hiệu lực thi hành.

Lựa chọn tổ chức: Các bên thường chọn các tổ chức trọng tài được thành lập (ví dụ: ICC, LCIA).

Nghiên cứu điển hình: Việc mở rộng kênh đào Suez

Trọng tài giải quyết các tranh chấp phức tạp phát sinh từ dự án mở rộng kênh đào Suez, đảm bảo kết quả công bằng.

Kết luận

Hợp đồng FIDIC cung cấp một khuôn khổ toàn diện để giải quyết tranh chấp. DAB, DAAB, đàm phán và trọng tài phối hợp với nhau để duy trì đà phát triển của dự án. Hãy nhớ rằng tư vấn pháp lý là cần thiết và các chuyên gia tư vấn đảm bảo thực hiện dự án thành công.

Với các Luật sư có nhiều năm kinh nghiệm trong việc soạn thảo hợp đồng FIDIC, giải quyết tranh chấp hợp đồng FIDIC tại các Trung tâm trọng tài thương mại quốc tế như ICC, SIAC, VIAC, Inteco sẵn sàng hỗ trợ các bạn trong việc nghiên cứu và phân tích vụ việc để hoạch định chiến lược giải quyết tranh chấp hợp đồng fidic một cách hiệu quả. Các Luật sư của chúng tôi có thể hỗ trợ bạn trong quá trình thương thảo giải quyết tranh chấp giữa các bên thông qua DAB, DAAB, hoặc Trọng tài, Toà án.

Rate this post