Giải đáp thủ tục thành lập doanh nghiệp FDI bán lẻ

Vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ được quy định như thế nào và thủ tục xin cấp phép ra sao?


Xin chào Luật sư,

Tôi đến từ Hàn Quốc và muốn mở một cửa hàng bán lẻ quần áo thời trang. Vậy xin hướng dẫn cho tôi thủ tục.


Trả lời:

Công ty Luật TNHH Inteco xin cám ơn Ông đã quan tâm tới dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài của chúng tôi.

Để có thể đạt được mục đích nêu trên, chúng tôi xin tóm lược các thủ tục và điều kiện mà ông cần đáp ứng và thực hiện như sau:


Thứ nhất: Ông là nhà đầu tư nước ngoài đến từ Hàn Quốc, là một trong số các thành viên của Tổ chức thương mại thế giới (WTO), nên được hưởng cam kết mở cửa thị trường mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết. Cụ thể, theo biểu cam kết dịch vụ gia nhập WTO, thì Chính phủ Việt Nam đồng ý mở cửa thị trường cho nhà đầu tư nước ngoài để thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cụ thể là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc doanh nghiệp liên doanh để thực hiện quyền phân phối bán lẻ tại Việt Nam.


Thứ hai: Ông cần chứng minh năng lực tài chính và kinh nghiệm để thực hiện quyền phân phối bán lẻ và thành lập cơ sở bán lẻ. Trong quá trình cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài mà các Luật sư tại Công ty Luật TNHH Inteco, chúng tôi nhận thấy rằng, việc chứng minh năng lực tài chính có thể thực hiện thông qua việc cung cấp bản sao kê tài khoản ngân hàng, với số dư tối thiểu lớn hơn hoặc bằng số vốn mà nhà đầu tư nước ngoài dự định đầu tư vào Việt Nam.

Để chứng minh năng lực kinh nghiệm của mình, ông nên và có thể cung cấp tài liệu, bằng chứng chứng minh rằng ông đã từng quản lý và hoạt động trong ngành bán lẻ tại Hàn Quốc.


Thứ ba: Để thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, ông cần thuê địa điểm hợp lý, có thể là văn phòng tại toà nhà văn phòng hoặc nhà ở riêng lẻ. Tuyệt đối không được thuê nhà chung cư để làm văn phòng Công ty. Ông có thể lựa chọn thuê văn phòng làm việc riêng và địa điểm mở cửa hàng riêng, hoặc lựa chọn một địa điểm hợp lý để kết hợp vừa làm văn phòng, vừa làm cửa hàng bán lẻ.


Thứ tư: Về mặt quy trình chung, bạn cần thực hiện tuần tự hai thủ tục gồm: thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thủ tục thành lập doanh nghiệp để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thủ tục thành lập cơ sở bán lẻ để xin cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ.


Cụ thể thủ tục như sau:

Để thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, bạn cần thực hiện thủ tục cụ thể như sau:

Thẩm quyền tiếp nhận và xử lý hồ sơ xin cấp phép dự án đầu tư: Sở Kế hoạch đầu tư, hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế.

Thành phần hồ sơ:

a) Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

b) Bản sao hộ chiếu của ông;

c) Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

d) Bản sao một trong các tài liệu sau: cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

đ) Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

e) Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật Đầu tư 2014 gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính.


Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bạn cần thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh, với thủ tục cụ thể như sau:

Thẩm quyền: Sở Công thương, nơi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài của ông đặt trụ sở chính.

Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ gồm:

Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh.

Bản giải trình có nội dung:

a) Giải trình về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh;

b) Kế hoạch kinh doanh: Mô tả nội dung, phương thức thực hiện hoạt động kinh doanh; trình bày kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của kế hoạch kinh doanh;

c) Kế hoạch tài chính: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất trong trường hợp đã thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở lên; giải trình về vốn, nguồn vốn và phương án huy động vốn; kèm theo tài liệu về tài chính;

d) Tình hình kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa; tình hình tài chính của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tính tới thời điểm đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh.

e) Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.

Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (nếu có).


Sau khi có Giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp cần thực hiện tiếp thủ tục thành lập cơ sở bán lẻ để xin cấp Giấy chứng nhận lập cơ sở bán lẻ, cụ thể thủ tục như sau:

Thẩm quyền: Sở Công thương

Thành phần hồ sơ:

Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

Bản giải trình có nội dung:

a) Địa điểm lập cơ sở bán lẻ: Địa chỉ cơ sở bán lẻ; mô tả khu vực chung, có liên quan và khu vực sử dụng để lập cơ sở bán lẻ; giải trình việc đáp ứng điều kiện; kèm theo tài liệu về địa điểm lập cơ sở bán lẻ;.

b) Kế hoạch kinh doanh tại cơ sở bán lẻ: Trình bày kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của kế hoạch kinh doanh;

c) Kế hoạch tài chính cho việc lập cơ sở bán lẻ: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất trong trường hợp đã thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở lên; giải trình về vốn, nguồn vốn và phương án huy động vốn; kèm theo tài liệu về tài chính.

d) Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.

Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lập cơ sở bán lẻ (nếu có), Giấy phép kinh doanh.

e) Bản giải trình các tiêu chí ENT, trong trường hợp phải thực hiện ENT.


Nếu cần giải đáp thêm, vui lòng liên hệ ngay số Hotline của chúng tôi 0904.777.169 để được hỗ trợ.