Hướng dẫn thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư là thủ tục hành chính bắt buộc áp dụng đối với doanh nghiệp được cấp Giấy CNĐT khi có các thay đổi về nội dung ghi trên giấy chứng nhận, như thay đổi nhà đầu tư, điều chỉnh vốn đầu tư, thay đổi quy mô, mục tiêu đầu tư ……


Theo quy định của Luật Đầu tư 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhà đầu tư nước ngoài sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có nhu cầu thay đổi các nội dung được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như nội dung về nhà đầu tư, mục tiêu, quy mô dự án đầu tư… nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy CNĐT theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ sở pháp lý

 • Điều 40 Luật Đầu tư 2014;
 • Điều 35, Điều 36, Điều 37, Điều 38, Điều 39 Nghị định 118/2015/NĐ-CP;
 • Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT;

Phạm vi công việc được thực hiện

 • Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến thủ tục điều chỉnh Giấy CNĐT;
 • Soạn thảo các tài liệu/hồ sơ cần thiết để thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy CNĐT;
 • Thay mặt nhà đầu tư nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Thay mặt nhà đầu tư làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giải quyết hồ sơ;
 • Thay mặt nhà đầu tư nhận kết quả điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Kết quả đạt được

 • Nhận được thư tư vấn đầy đủ và chi tiết của pháp luật Việt Nam và các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên liên quan đến nội dung điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của nhà đầu tư;
 • Văn bản quyết định chủ trương đầu tư (nếu có);
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã điều chỉnh.
 • Giấy phép kinh doanh (nếu có).

Lưu ý doanh nghiệp

 • Thủ tục, thời gian thực hiện, các tài liệu phải cung cấp sẽ được căn cứ vào nội dung điều chỉnh;
 • Đối với các dự án thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính, tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư, thời hạn thực hiện, thay đổi nhà đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có) thì phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Trường hợp đề xuất của nhà đầu tư về việc điều chỉnh nội dung Giấy CNĐT dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư thì phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Xem thêm:

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng


 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ số điện thoại: 0904 777169, hoặc email: Hanoi@intecovietnam.vn