Điều kiện và thủ tục hành chính để chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

Là đất nước có nền nông nghiệp lâu đời, Việt Nam có diện tích đất trồng lúa rất lớn. Theo thông tin trên website của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, diện tích đất trồng lúa trên cả nước là từ 7,3 đến 7,5 triệu ha. Do thực tế và sự phát triển của ngành nông nghiệp, nhu cầu chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản xuất hiện. Được điều chỉnh bởi quy định của Luật Đất Đai năm 2013, Luật Trồng trọt năm 2018 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Hoạt động chuyển đổi này diễn ra có trật tự và phù hợp với sự phát triển của ngành nông nghiệp. Vậy điều kiện và thủ tục hành chính để chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa là gì? Mời bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi.


Nội dung chính

1. Điều kiện chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hằng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản.


Trước khi tìm hiểu thủ tục hành chính về việc chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cần nắm được các điều kiện để có thể thực hiện việc chuyển đổi này. Việc chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm/trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản đều được xếp vào chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa, hoạt động này chịu sự điều chỉnh của Luật Trồng trọt năm 2018 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. 

Các điều kiện để thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa như sau:

Điều kiện 1: Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương, nhu cầu thị trường, điều kiện nguồn nước và khí hậu.

Việc chuyển đổi phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng của cấp có thẩm quyền phê duyệt. Kế hoạch chuyển đổi này được ban hành và cụ thể hóa từ trung ương đến địa phương, cụ thể như sau:

– Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch chuyển đổi trên phạm vi toàn quốc;

– UBND cấp tỉnh ban hành Kế hoạch chuyển đổi trên phạm vi toàn tỉnh;

– UBND cấp huyện ban hành Kế hoạch chuyển đổi trên phạm vi toàn huyện;

– UBND cấp xã ban hành Kế hoạch chuyển đổi trên phạm vi địa bàn.

Điều kiện 2: Hình thành vùng sản xuất tập trung theo từng cây trồng gắn với dồn điền, đổi thửa, liên kết sản xuất theo chuỗi.

Điều kiện 3: Bảo đảm khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng sẵn có; phù hợp với quy hoạch và định hướng hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp của địa phương.

Điều kiện 4: Không làm mất đi điều kiện cần thiết để trồng lúa trở lại; không làm biến dạng mặt bằng, không gây ô nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa; không làm hư hỏng công trình giao thông, công trình thủy lợi phục vụ trồng lúa.

Điều kiện 5: Trường hợp chuyển trồng lúa sang trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản, được sử dụng tối đa 20 diện tích đất trồng lúa để hạ thấp mặt bằng nuôi trồng thủy sản với độ sâu không quá 120 cm so với mặt ruộng.


2. Thủ tục hành chính để đăng ký chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản.


2.1. Cơ quan có thẩm quyền 

Cơ quan có thẩm quyền của thủ tục đăng ký chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hằng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản là UBND cấp xã.

2.2. Thành phần hồ sơ

  • 01 bản đăng ký đến UBND xã theo mẫu số 04,CĐ Phụ lục X ban hành kèm theo Nghị định số 94/2018/NĐ-CP.
  • 01 bản sao chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất chứa diện tích muốn chuyển đổi cơ cấu;
  • 01 bản sao CMND/căn cước công dân/sổ hộ khẩu của cá nhân/ hộ gia đình đăng ký chuyển đổi cơ cấu đất trồng lúa.

Lưu ý: thành phần hồ sơ không yêu cầu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và CMND/CCCD/sổ hộ khẩu của người có nhu cầu chuyển đổi cơ cấu đất trồng lúa, tuy nhiên, rất có thể chuyên viên tiếp nhận hồ sơ sẽ yêu cầu cung cấp để chứng minh quyền sử dụng hợp pháp của cá nhân/ hộ gia đình đối với diện tích đất muốn chuyển đổi.

2.3. Trình tự thực hiện:

  • Bước 1: Nộp hồ sơ tại UBND xã
  • Bước 2: Sau 03 ngày làm việc, nếu hồ sơ không hợp lệ, UBND xã hướng dẫ chỉnh sửa, bổ sung bản đăng ký

Nếu hồ sơ hợp lệ và phù hợp với Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa của UBND xã, trong vòng 05 ngày làm việc, UBND xã có ý kiến “Đồng ý cho chuyển đổi”, đóng dấu vào bản đăng ký, vào sổ theo dõi và gửi lại cho người sử dụng đất.

Nếu không đồng ý cho chuyển đổi, UBND xã sẽ trả lời bằng văn bản cụ thể.


Trên đây là một vài ý kiến của Luật sư tư vấn về thủ tục hành chính trong lĩnh vực chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Nếu Quý vị có nhu cầu nhận thêm các ý kiến tư vấn pháp luật, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số hotline ở dưới.

Rate this post