Điều kiện hưởng ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học

Một trong những hậu quả nặng nề mà chiến tranh để lại đó là những hệ lụy đeo đẳng, kéo dàu của chất độc hóa học. Chất độc hóa học không chỉ ảnh hưởng tới người trực tiếp tham gia, hoạt động kháng chiến mà còn ảnh hưởng tới cả thế hệ tiếp theo của họ. Để bù đắp một phần cho những mất mát, thiệt thòi đó, Nhà nước đã đề ra những chính sách, chế độ ưu đãi với người hoạt động trong kháng chiến bị nhiễm chất độc màu hóa học và người thân của họ. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi sẽ đề cập đến thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động trong kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Cụ thể như sau:


1. Điều kiện hưởng ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học


Căn cứ Điều 27 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005 (sửa đổi bởi khoản 19 Điều 1 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi 2012), con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được hưởng ưu đãi của Nhà nước.

Điều kiện hưởng ưu đãi được quy định phù hợp với từng chế độ ưu đãi như sau:

1.1. Đối với chế độ hưởng “ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm; được hỗ trợ để theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến trình độ đại học”

Điều kiện để được hưởng chế độ “ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm; được hỗ trợ để theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến trình độ đại học”: Là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

1.2. Đối với chế độ hưởng “trợ cấp hàng tháng; được Nhà nước mua bảo hiểm y tế, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình cần thiết căn cứ vào tình trạng dị dạng, dị tật”

 •  Là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
 • Bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa học
 • Không tự lực được hoặc suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt.

1.3. Đối với chế độ hưởng “được Nhà nước mua bảo hiểm y tế”

 • Là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
 • Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên
 • Từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng.

Người được hưởng chế độ cần có đủ hồ sơ theo quy định tại mục 2 dưới đây để chứng minh đáp ứng các điều kiện nêu trên.


2. Hồ sơ thực hiện thủ tục hưởng ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học


Theo Điều 28 Thông tư số 05/2013/TT-BLDTBXH thì hồ sơ hưởng ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bao gồm:

 • Bản khai theo mẫu HH1 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2013/TT-BLDTBXH.
 • Một trong những giấy tờ chứng minh thời gian tham gia hoạt động kháng chiến tại vùng mà quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học của cha đẻ hoặc mẹ đẻ: Quyết định phục viên, xuất ngũ; giấy X Y Z; giấy chuyển thương, chuyển viện, giấy điều trị; giấy tờ khác chứng minh có tham gia hoạt động kháng chiến tại vùng mà quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học được xác lập từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước.

         Bản sao: Lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, lý lịch quân nhân, Huân chương, Huy chương chiến sĩ giải phóng.

 • Bản sao giấy khai sinh;
 • Biên bản giám định của Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận dị dạng, dị tật bẩm sinh do ảnh hưởng chất độc hóa học và tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 61 trở lên;
 • Giấy chứng nhận dị dạng, dị tật do ảnh hưởng của chất độc hóa học của Giám đốc Sở Y tế cấp;
 • Quyết định trợ cấp hàng tháng theo mẫu HH7.

3. Trình tự thực hiện thủ tục hưởng ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học


Bên cạnh các nội dung về điều kiện hưởng ưu đãi thì nội dung về trình tự thực hiện thủ tục để được hưởng ưu đãi cũng rất quan trọng. Trình tự thực hiện cụ thể như sau:

 • Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại UBND cấp xã.
 • Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được bản khai, UBND cấp xã có trách nhiệm xác nhận các yếu tố trong bản khai, lập danh sách (tổng hợp những trường hợp cần giải quyết chế độ) kèm các giấy tờ cần thiết và gửi Phòng LĐTBXH.
 • Bước 3: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, Phòng LĐTBXH kiểm tra, lập danh sách người đủ điều kiện kèm giấy tờ cần thiết và gửi cho Sở LĐTBXH.
 • Bước 4: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở LĐTBXH kiểm tra hồ sơ và giới thiệu ra Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh (kèm theo bản sao hồ sơ).

Trường hợp vô sinh và trường hợp không có vợ (chồng) hoặc có vợ (chồng) nhưng không có con hoặc đã có con trước khi tham gia kháng chiến, sau khi trở về không sinh thêm con, nay đã hết tuổi lao động mà không mắc bệnh theo danh mục bệnh tật do Bộ Y tế quy định thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chuyển hồ sơ đến Sở Y tế để cấp giấy chứng nhận bệnh tật do nhiễm chất độc hóa học.

Trường hợp sinh con dị dạng, dị tật mà không mắc bệnh theo danh mục bệnh tật do Bộ Y tế quy định, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội giới thiệu con dị dạng, dị tật ra Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh.

 • Bước 5: Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh khám giám dihj, lập biên bản giám định bệnh, tật; di dạng, dị tật chuyển Sở Y tế kèm hồ sơ để cấp Giấy chứng nhận bệnh tật do nhiễm chất độc hóa học; dị dạng, dị tật do ảnh hưởng chất độc hóa học.
 • Bước 6: Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận hò sơ, Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận bệnh tật do nhiễm chất độc hóa học; giấy chứng nhận dị dạng, dị tật do ảnh hưởng của chất độc hóa học.
 • Bước 7: Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ do Sở Y tế chuyển đến, Sở LĐTBXH ra quyết định trợ cấp đối với trường hợp có đủ điều kiện.
Rate this post