Điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào Việt Nam là như thế nào?

Nhà đầu tư nước ngoài cần đáp ứng điều kiện gì để đầu tư vào Việt nam và các điều kiện đó có ý nghĩa gì trong quá trình thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư vào Việt Nam?. Mời các bạn cùng tham khảo một số nội dung dưới đây qua một câu hỏi cụ thể.

Tôi là người nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam. Điều kiện để nhà ĐTNN góp vốn vào Việt Nam là như thế nào?


Việt Nam đang trong quá trình hội nhập và phát triển , do vậy, nhà nước rất chú trọng vào việc khuyến khích các nhà ĐTNN góp vốn làm ăn tại Việt Nam, tuy nhiên, Nhà nước cũng đặt ra khá nhiều hạn chế cho hình thức đầu tư này:
Nhà ĐTNN góp vốn vào công ty Việt Nam phải tuân thủ hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty Việt Nam không hạn chế trừ các trường hợp như sau:
Tỷ lệ sở hữu của nhà ĐTNN tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán;
Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước;
Tỷ lệ sở hữu của nhà ĐTNN không phải là công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán, các quỹ đầu tư, doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
Với các quy định trên của nhà nước, ngoài việc ưu tiên cho các nhà ĐTNN, nhà nước còn đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư trong nước, việc này vừa thúc đẩy hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, vừa không tạo ra tâm lý hoang mang cho các nhà đầu tư trong nước. Những chế định trên đây được cho là phù hợp với nền kinh tế lúc bấy giờ.

Tham khảo nguồn: https://moj.gov.vn/qt/cacchuyenmuc/pldn/Pages/dien-dan.aspx?ItemID=3


Thành lập công ty vốn nước ngoài là dịch vụ truyền thống và có thế mạnh của chúng tôi trong nhiều năm qua. Đội ngũ Luật sư trải qua số lượng lớn giao dịch và khách hàng trong lĩnh vực tư vấn đầu tư nước ngoài sẵn sàng làm người cố vấn hữu hiệu cho nhà đầu tư nước ngoài trong bước đầu gia nhập thị trường Việt Nam.

Thành lập Công ty vốn nước ngoài có thể theo một trong các hình thức sau đây:

  1. Công ty TNHH một thành viên do một cá nhân người nước ngoài là chủ sở hữu
  2. Công ty TNHH Hai thành viên trở liên doanh giữa hai cá nhân nước ngoài hoặc giữa một cá nhân nước ngoài và một cá nhân Việt Nam
  3. Công ty TNHH Hai thành viên do hai tổ chức nước ngoài làm chủ sở hữu hoặc liên doanh giữa một tổ chức nước ngoài với một cá nhân hoặc công ty Việt Nam.
  4. Công ty Cổ phần liên doanh giữa các cá nhân, tổ chức nước ngoài với nhau
  5. Công ty cổ phần liên doanh giữa cá nhân, tổ chức nước ngoài với cá nhân, tổ chức Việt Nam.