Bảo vệ dữ liệu và những khía cạnh thương mại.

Sở hữu trí tuệ là gì?

Chúng tôi đã tư vấn và hỗ trợ hơn 500 nhà đầu tư, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đến từ 18 Quốc Gia trên thế giới. Các giao dịch không chỉ giới hạn ở các hoạt động đầu tư tại Việt Nam mà còn bao gồm các hoạt động thương mại xuyên biên giới, hợp tác kinh doanh ….

ĐẶT LỊCH TƯ VẤN NGAY!

Mỗi giải pháp tư vấn của chúng tôi đưa ra đều có cân nhắc và tính đến các yếu tố Quốc tế, có tính đến sự ảnh hưởng của PL các Quốc Gia liên quan, các thông lệ Quốc tế trong thương mại. Chúng tôi nỗ lực hoàn thiện mình để trở thành một hãng luật uy tín và đủ tầm nhìn vươn ra nhiều lãnh thổ khác trên toàn cầu.

Mọi công việc và vấn đề liên quan đến công việc giữa các Luật sư Inteco và khách hàng đều phải được công khai, minh bạch. Khách hàng có quyền biết và có quyền yêu cầu các Luật sư của chúng tôi báo cáo một cách đầy đủ và rõ ràng về bất kỳ hành động nào mà các Luật sư Inteco thực hiện theo Hợp đồng dịch vụ pháp lý.

Mọi công việc và vấn đề liên quan đến công việc giữa các Luật sư Inteco và khách hàng đều phải được công khai, minh bạch. Khách hàng có quyền biết và có quyền yêu cầu các Luật sư của chúng tôi báo cáo một cách đầy đủ và rõ ràng về bất kỳ hành động nào mà các Luật sư Inteco thực hiện theo Hợp đồng dịch vụ pháp lý.

Tiêu chuẩn Luật sư

Các Dịch Vụ Khác

Chúng tôi có những luật sư giàu kinh nghiệm, vững chuyên môn, đa dạng lĩnh vực,
luôn tôn trọng và tận tâm với mỗi khách hàng