Dịch vụ cấp Giấy phép kinh doanh và Giấy phép lập cơ sở bán lẻ:

Giấy phép lập cơ sở bán lẻ và Giấy phép kinh doanh là những loại giấy phép mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bắt buộc phải có để có thể kinh doanh. Vậy nội dung cụ thể về những giấy phép này như thế nào


Giấy phép kinh doanh là gì?


Giấy phép kinh doanh được cấp cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các hoạt động sau:

 • Thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa (không bao gồm hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí).
 • Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn.
 • Thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa gồm gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí.
 • Cung cấp dịch vụ logistics; trừ các phân ngành dịch vụ logistics mà Việt Nam có cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
 • Cho thuê hàng hóa, không bao gồm cho thuê tài chính; trừ cho thuê trang thiết bị xây dựng có người vận hành;
 • Cung cấp dịch vụ xúc tiến thương mại, không bao gồm dịch vụ quảng cáo;
 • Cung cấp dịch vụ trung gian thương mại;
 • Cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;
 • Cung cấp dịch vụ tổ chức đấu thầu hàng hóa, dịch vụ.

Hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh


 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh.
 • Bản giải trình có nội dung:

a) Giải trình về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh tương ứng.

b) Kế hoạch kinh doanh: Mô tả nội dung, phương thức thực hiện hoạt động kinh doanh; trình bày kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của kế hoạch kinh doanh;

c) Kế hoạch tài chính: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất trong trường hợp đã thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở lên; giải trình về vốn, nguồn vốn và phương án huy động vốn; kèm theo tài liệu về tài chính;

d) Tình hình kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa; tình hình tài chính của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tính tới thời điểm đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh, trong trường hợp cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại khoản 6 Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP.

 • Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.
 • Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (nếu có).

Dịch vụ xin cấp Giấy phép kinh doanh của chúng tôi.


 • Tư vấn và rà soát khả năng đáp ứng điều kiện xin cấp Giấy phép kinh doanh;
 • Tư vấn các vấn đề mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cần hoàn thiện trước khi xin cấp Giấy phép kinh doanh;
 • Soạn thảo kế hoạch kinh doanh;
 • Soạn thảo đơn xin cấp phép;
 • Rà soát và tư vấn các nội dung cần hoàn thiện hồ sơ, tài liệu nội bộ của doanh nghiệp để thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh;
 • Thay mặt doanh nghiệp nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh;
 • Xử lý các vấn đề khác có liên quan.

Giấy phép lập cơ sở bán lẻ là gì?


Giấy phép lập cơ sở bán lẻ được cấp cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để lập cơ sở bán lẻ. Địa điểm bán lẻ là điểm bán hàng trực tiếp của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cho người tiêu dùng (như: siêu thị, cửa hàng …..).

Như vậy, doanh nghiệp xin cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ là doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề phân phối theo hình thức bán lẻ, có lập cơ sở bán lẻ. Trước khi xin cấp giấy phép bán lẻ, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh. Đối với doanh nghiệp lập cơ sở bán lẻ ngay từ ban đầu, thì hồ sơ xin cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ có thể được nộp đồng thời cùng hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh.

Mỗi cơ sở bán lẻ phải xin cấp một Giấy phép riêng.


Hồ sơ xin cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ gồm những tài liệu nào?


Để xin cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ, hồ sơ cần có những tài liệu sau đây:

 • Đơn đề nghị;
 • Bản giải trình có nội dung:

a) Địa điểm lập cơ sở bán lẻ: Địa chỉ cơ sở bán lẻ; mô tả khu vực chung, có liên quan và khu vực sử dụng để lập cơ sở bán lẻ; giải trình việc đáp ứng điều kiện quy định; kèm theo tài liệu về địa điểm lập cơ sở bán lẻ;

b) Kế hoạch kinh doanh tại cơ sở bán lẻ: Trình bày kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của kế hoạch kinh doanh;

c) Kế hoạch tài chính cho việc lập cơ sở bán lẻ: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất trong trường hợp đã thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở lên; giải trình về vốn, nguồn vốn và phương án huy động vốn; kèm theo tài liệu về tài chính.

 • Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.
 • Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lập cơ sở bán lẻ (nếu có), Giấy phép kinh doanh.
 • Bản giải trình các tiêu chí ENT trong trường hợp phải thực hiện ENT.

Nếu bạn còn vấn đề cần tư vấn và hỗ trợ, vui lòng liên hệ trực tiếp với Công ty Luật TNHH Inteco để các Luật sư của chúng tôi có thể đồng hành cùng bạn.


 

Rate this post