Giải quyết chế độ ưu đãi với thân nhân liệt sĩ


Chế độ ưu đãi với thân nhân liệt sĩ


Thân nhân liệt sĩ bao gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con và người có công nuôi dưỡng liệt sĩ. Căn cứ khoản 4, khoản 5 Điều 4, khoản 2 Điều 14 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005 (sửa đổi bởi khoản 8 Điều 1 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi 2012), các chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ bao gồm:

 • Trợ cấp tiền tuất một lần khi báo tử;
 • Trợ cấp tiền tuất hàng tháng theo các mức thân nhân của một liệt sĩ, thân nhân của hai liệt sĩ, thân nhân của ba liệt sĩ trở lên đối với cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ, vợ hoặc chồng của liệt sĩ, con liệt sĩ dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng.Trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ, vợ hoặc chồng liệt sĩ cô đơn không nơi nương tựa, con liệt sĩ mồ côi  cả cha mẹ quy định tại điểm này thì được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng;
 • Khi báo tử, liệt sĩ không còn thân nhân thì người thừa kế của liệt sĩ giữ Bằng “Tổ quốc ghi công” được hưởng khoản trợ cấp tiền tuất một lần như đối với thân nhân liệt sĩ;
 • Liệt sĩ không còn thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì người được giao thờ cúng liệt sĩ được hưởng trợ cấp mỗi năm một lần;
 • Thân nhân liệt sĩ được Nhà nước mua bảo hiểm y tế; được ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển, vay vốn ưu đãi để sản xuất, miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật; được hỗ trợ về nhà ở theo chính sách của Nhà nước về hỗ trợ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ có khó khăn về nhà ở và huy động sự tham gia của xã hội, gia đình người có công với cách mạng;
 • Cha đẻ, mẹ đẻ; người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ; vợ hoặc chồng; con liệt sĩ bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được điều dưỡng phục hồi sức khỏe hai năm một lần.Trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ chỉ có một con mà người con đó là liệt sĩ hoặc cha đẻ, mẹ đẻ có hai con là liệt sĩ trở lên được điều dưỡng phục hồi sức khỏe hàng năm;
 • Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình cần thiết căn cứ vào hoàn cảnh của từng người, khả năng của Nhà nước; khi chết thì người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí, thân nhân được hưởng một khoản trợ cấp;
 • Con liệt sĩ được được ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm; được hỗ trợ để theo học tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến trình độ đại học.

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ


Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ

(Căn cứ Điều 6, Điều 7 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH)

 • Giấy báo tử;
 •  Bản sao Bằng “Tổ quốc ghi công”;
 • Bản khai tình hình thân nhân liệt sĩ theo mẫu LS4;
 • Biên bản ủy quyền (trong trường hợp ông Hiếu không trực tiếp đi làm mà con trai hoặc người khác đi thực hiện thủ tục).

Tìm hiểu thêm:

Dịch vụ tư vấn pháp luật

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài


Quy trình thực hiện thủ tục để hưởng chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

(Căn cứ khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 7 Thông tư số 05/2013/TT-BLDTBXH)

 • Bước 1: Đại diện thân nhân liệt sĩ nộp hồ sơ tại UBND xã.
 • Bước 2: Trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được bản khai, UBND xã chứng nhận bản khai tình hình thân nhân liệt sĩ và gửi các hồ sơ tới Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.
 • Bước 3: Trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng LĐTBXH lập danh sách và chuyển hồ sơ đến Sở LĐTBXH.
 • Bước 4: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, hồ sơ hợp lệ, Sở LĐTBXH sẽ ra quyết định trợ cấp một lần.
Rate this post