Cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ được thực hiện khi có sự thay đổi về các nội dung ghi trên Giấy chứng nhận. Mời các bạn cùng tham khảo một số thông tin sau đây để nắm rõ hơn quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp khoa học và công nghệ là loại hình doanh nghiệp đặc thù, có những quy định riêng về hoạt động đăng ký doanh nghiệp. Trong hoạt động của doanh nghiệp khoa học và công nghệ, nếu doanh nghiệp muốn thay đổi nội dung, hoặc cấp lại GCN doanh nghiệp khoa học và công nghệ thì cần có giấy đề nghị cấp thay đổi nội dung, cấp lại GCN doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ là văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp cho những doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đây là căn cứ thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ và có hiệu lực trên toàn quốc. Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.

Trường hợp cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ:

Thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp;

Bổ sung danh mục sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ;

Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác.

Quy trình cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ và nộp tới cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Hồ sơ gồm:

Đơn đề nghị cấp thay đổi nội dung, cấp lại GCN doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo mẫu;

Văn bản, tài liệu chứng minh về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp;

Đối với trường hợp bổ sung danh mục sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ nộp kèm:

  • Văn bản xác nhận, công nhận kết quả KH&CN của cơ quan có thẩm quyền quy định;
  • Phương án sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN theo mẫu.

    Đối với kết quả KH&CN là tài sản được hình thành từ nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước theo quy, doanh nghiệp cần có Quyết định giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản của cơ quan có thẩm.

Bước 2: Trong thời gian từ 05 -10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét việc cấp hoặc từ chối cấp thay đổi nội dung, cấp lại GCN doanh nghiệp khoa học và công nghệ.


Trên đây là một số hướng dẫn của Luật sư tư vấn của Công ty Luật Inteco để bạn tham khảo. Nếu cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Rate this post