Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài


Giấy phép lập cơ sở bán lẻ là gì?

Khác với trước đây, khi Giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề bán lẻ sẽ được coi đồng thời là giấy phép kinh doanh cho cơ sở bán lẻ thứ nhất, thì nay thủ tục đã hoàn toàn đổi khác. Nghĩa là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ sẽ phải có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy phép kinh doanh và giấy Giấy phép lập cơ sở bán lẻ. Mỗi cơ sở BL sẽ phải có một giấy phép lập CSBL.

Điều kiện chung về Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Nghị định 09/2018/NĐ-CP đã quy định, các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài khi muốn lập cơ sở bán lẻ tại Việt Nam cần phải được cấp Giấy phép lập CSBL. Điều đó có ý nghĩa rằng, doanh nghiệp có kinh doanh bán lẻ nhưng không lập CSBL thì chỉ cần có Giấy phép kinh doanh mà không cần có Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

Điều kiện để được cấp Giấy phép lập CSBL của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:

Đối với việc lập cơ sở bán lẻ thứ nhất: (i) Có kế hoạch về tài chính để lập cơ sở bán lẻ; (ii)   Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã được thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên; (iii) Địa điểm lập cơ sở BL phù hợp với quy hoạch có liên quan tại khu vực thị trường địa lý.

Theo quy định thì khi lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở BL thứ nhất, các nhà đầu tư phải thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT), trừ trường hợp cơ sở BL đó có diện tích dưới 500m2, được lập trong trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini.

Như vậy, tùy từng trường hợp mà nhà đầu tư cần đáp ứng điều kiện khác nhau để được cấp giấy phép CSBL. Việc kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) cần phải lập Hội đồng với sự tham gia của các đại diện các phòng, ban trực thuộc UBND Quận, huyện nơi đặt cơ sở bán lẻ.

Do đó, khi thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép, bạn nên kiểm tra kĩ điều này để tránh trường hợp bị vướng thủ tục ở cấp quận, huyện.

Để được cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ, bạn cần đáp ứng tiêu chí kiểm tra nhu cầu kinh tế gì?

Trường hợp phải thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế, thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cần đáp ứng điều kiện giống trường hợp lập CSBL thứ nhất và đáp ứng tiêu chí Kiểm tra nhu cầu kinh tế gồm:

(i) Quy mô của khu vực thị trường địa lý chịu ảnh hưởng khi cơ sở bán lẻ hoạt động; (ii) Số lượng các cơ sở bán lẻ đang hoạt động trong khu vực thị trường địa lý;

(iii) Tác động của cơ sở bán lẻ tới sự ổn định của thị trường và hoạt động kinh doanh của các CSBL , chợ truyền thống trong khu vực thị trường địa lý;

(iv) Ảnh hưởng của cơ sở bán lẻ tới mật độ giao thông, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy trong khu vực thị trường địa lý;

(v) Khả năng đóng góp của CSBL đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của khu vực thị trường địa lý.


Rate this post