Các loại thuế phải đóng sau khi hoàn thành thủ tục thành lập doanh nghiệp

Góp vốn thành lập doanh nghiệp là thủ tục khởi đầu, và doanh nghiệp còn có rất nhiều mối quan tâm khác, đặc biệt là vấn đề về thuế.


Chúng tôi vừa góp vốn thành lập doanh nghiệp để kinh doanh dịch vụ nhà hàng. Luật sư vui lòng cho biết các loại thuế mà Công ty chúng tôi phải đóng cho Nhà nước từ thời điểm thành lập và trong quá trình hoạt động.

Quý khách vừa góp vốn thành lập doanh nghiệp để kinh doanh dịch vụ nhà hàng và đang muốn tư vấn về các loại thuế mà công ty phải đóng cho Nhà nước từ thời điểm thành lập và trong quá trình hoạt động của công ty.

Từ những thông tin mà quý khách cung cấp, chúng tôi xác định rằng, sau khi hoàn tất thủ tục góp vốn thành lập doanh nghiệp, thì công ty mới thành lập cần đóng các loại thuế sau:

– Lệ phí môn bài: là khoản tiền được ấn định mà tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phải nộp hàng năm căn cứ vào vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư hoặc doanh thu. Bản chất thuế môn bài là loại thuế đánh vào vốn điều lệ ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty. Công ty mới thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh phải tiến hành khai lệ phí môn bài một lần và nộp Tờ khai cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước 30/01 năm sau năm mới thành lập. Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm. Công ty cần lưu ý, hiện nay, nếu công ty thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới) sẽ được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập (từ ngày 01/01 đến 31/12).

Thuế thu nhập doanh nghiệp: Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam và thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài Việt Nam. Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế đánh vào lợi nhuận của doanh nghiệp thu được, do đó, không phải năm nào doanh nghiệp cũng phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vì lợi nhuận của công ty phụ thuộc vào nhiều yếu tố (thị trường,…). Trường hợp công ty không những không có lợi nhuận mà còn phát sinh lỗ thì được chuyển lỗ sang năm sau; số lỗ này được trừ vào thu nhập tính thuế. Thời gian được chuyển lỗ không quá năm năm, kể từ năm tiếp theo năm phát sinh lỗ.

– Thuế giá trị gia tăng: Là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Công ty có thể sử dụng phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng hoặc phương pháp tính trực tiếp thuế giá trị gia tăng để tính thuế phải nộp. Phương pháp khấu trừ chỉ áp dụng trong trường hợp công ty nếu có doanh thu hàng năm từ một tỷ đồng trở lên hoặc công ty đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ; điều kiện bắt buộc khi tính thuế theo phương pháp này là công ty thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ. Tính thuế theo phương pháp khấu trừ mang lại nhiều lợi ích cho công ty mà quan trọng nhất là công ty sẽ có cơ hội được hoàn thuế theo các trường hợp luật định. Mức thuế suất áp dụng đối với công ty là 10%.

– Thuế thu nhập cá nhân: Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế đánh vào thu nhập phát sinh của cá nhân (tiền lương, thu nhập từ kinh doanh, đầu tư…). Đây không phải nghĩa vụ tài chính của công ty mà là nghĩa vụ tài chính của người lao động. Công ty có trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thuế vào ngân sách nhà nước và quyết toán thuế đối với các loại thu nhập chịu thuế trả cho người lao động.

Trong quá trình hoạt động, công ty có thể phải nộp thuế nhập khẩu nếu công ty thực hiện nhập khẩu hàng hóa (thực phẩm, đồ uống…) qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam, từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước; thuế xuất khẩu nếu công ty có hành vi xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam, từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan.

Như vậy, khi tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp, các thành viên góp vốn hoặc cổ đông cần nắm rõ một số quy định pháp luật có liên quan, không chỉ về thủ tục thành lập doanh nghiệp, mà còn các vấn đề về thuế và nghĩa vụ tài chính khác để đảm bảo công tác quản trị doanh nghiệp được thực hiện một cách chính xác, tuân thủ pháp luật.


Tham khảo thêm:

Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài;

Dịch vụ Tư vấn pháp luật thường xuyên;

Dịch vụ Luật sư tư vấn

Rate this post